Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
04.02.2011 17:33 - На вниманието на Европейската комисия
Автор: meteff Категория: История   
Прочетен: 3447 Коментари: 0 Гласове:
15

Последна промяна: 04.02.2011 17:53

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
СТЕНОГРАМА ОТ ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ НА 38-ТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ДВЕСТА ТРИДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ

София, петък, 5 март 1999 г.

Открито в 9,02 ч.

ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.

Питане към заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройството Евгений Бакърджиев от народния представител Ивалин Йосифов относно продажбата на "Плевенски цимент" АД.

Имате думата, господин Йосифов.

ИВАЛИН ЙОСИФОВ (ЕЛ): Господин председател, господин вицепремиер, уважаеми колеги! Моето питане е свързано със съдбата на "Плевенски цимент". Едно от дружествата в Плевен, които определяха икономиката на региона.

Господин Бакърджиев, в отговор на питане от господин Иван Бойков казахте, че циментовата промишленост е приватизирана от стратегически инвеститори, като един от тези стратегически инвеститори е "Титан" - Гърция, приватизирал "Плевенски цимент". Моето безпокойство е свързано с това, че след приватизацията на "Плевенски цимент" ситуацията в завода коренно се измени.

Крайният срок за подписване на договора за покупка на 34 на сто от дружеството беше на 2 декември 1998 г. Този дял беше продаден на "Плевцем" - офшорна фирма, регистрирана в Кипър.

На 18 декември 1998 г. заводът беше спрян и работниците пуснати в отпуск. Отпускът на работниците продължи до 19 февруари, като в момента работи само едната пещ. Втората пещ продължава да бездейства. Казах, отпускът продължи до 19 февруари. Наистина питането е малко закъсняло - едната пещ заработи, но това всъщност не изменя нещата на актуалния въпрос.

Моите въпроси към Вас, господин заместник министър-председател са: какъв беше критерият за номиниране на сделката? Защо заводът спря своята работа и каква ще бъде неговата съдба? Няма ли да последва съдбата на някои други заводи от циментовата промишленост - ясно и категорично, имам предвид кои заводи от циментовата промишленост спряха? Как държавата управляваше своя дял до приватизацията? Имаше ли информация за легитимността на проведените събрания? И не на последно място, на което основно акцентирам моят въпрос, отправен към Вас - какви мерки сте предприели за защита на работниците след многобройните техни сигнали до Вас относно оказания им натиск от страна на ръководството на дружеството?

Трябва да се подчертае, че ръководството на дружеството в момента се представлява единствено от членовете на "Плевцем", при продажбата на преференциални акции?

Това са моите въпроси към Вас, господин заместник министър-председател. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин Йосифов.

Имате думата, господин заместник министър-председател.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Йосифов, ще се върна малко назад, за да изведа цялата история с раздържавяването на "Плевенски цимент", за да не остане нещо неясно и неразбрано от колегите.

image
Първо българско за цимент АД "Лев" - Плевен, основано през 1909 г.

Раздържавяването на "Плевенски цимент", започва през 1996 г. Петдесет на сто от общия брой на акциите са определени за продажба по реда на масовата приватизация с решение на Народното събрание от 30 юни 1996 г., а съответно публикацията е в "Държавен вестник", бр. 48.

На първа тръжна сесия са обявени 78 054 броя акции, представляващи 45 на сто от капитала на циментовия завод, които са изкупени както следва:

- 34 на сто са закупени от фонд "Доверие";

- 3,57 на сто - от фонд "Армейски";

- 7,21 на сто - от "Калиман" АД;

- 0,23 на сто - от индивидуални участници.

Лицата с преференциално участие са получили 8641 броя акции. Казвам, това е било през 1996 г.

След приключване на трета тръжна сесия държавното участие остава в размер на 49,377% от капитала на дружеството.

Както Вие споменахте, през м. ноември 1997 г. фирма "Стройцем" - София, закупува акциите на изброените вече от мен приватизационни фондове и част от акциите на индивидуалните участници. През април 1998 г. вече акциите на "Стройцем" - София, са закупени от "Титан" - Гърция. Към м. август 1998 г. "Титан" е собственик на приблизително 48 на сто от капитала на "Плевенски цимент" АД.

С решение № 595 от 22 август 1997 г. на Агенцията за приватизация се открива процедура за касова приватизация на държавния дял в "Плевенски цимент" - тези проценти, за които вече споменах, които бяха останали в собственост на държавата, и се упълномощава министърът на регионалното развитие и благоустройството да подготви и сключи приватизационната сделка.

За удовлетворяване на реституционни претенции са отделени 5,4 на сто; за имащите право на преференциално участие са заделени 10 на сто и 34 на сто със заповед № РД 02-14-931 от 35.08.1998 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството са определени за продажба чрез преговори с потенциални купувачи при следните начални условия - това е част от Вашия въпрос:

- купувачът се задължава да не прехвърля собствеността върху акциите, предмет на продажбата, за срок от три години от придобиването им;

- офертната цена за целия пакет акции не бива да бъде по-ниска от начално посочената в документацията - 3 млн. 950 хил. щ. д.;

- начин и срок за плащане - потенциалният купувач се задължава да заплати цената на целия пакет акции чрез банков превод в посочени от купувача сметки.

За приоритетни условия при преговорите с потенциалния купувач са определени тези, касаещи цената, начина и срока за плащане. Естествено е защо не са предвидени и допълнителните условия, които ние винаги залагаме в подобни процедури - запазване на работни места и инвестиции, тъй като става дума за изкупуване на остатъчен дял от предприятието.

В определения срок са постъпили две оферти - от "Плевцем лимитед" - Никозия, Кипър и от "Кирдорфер Цимент" - Австрия. С всеки от оферентите са проведени по три кръга от преговори. Ще ги изброя: с "Плевцем" - Кипър, първият е проведен на 19 октомври 1998 г.; вторият - на 26 октомври 1998 г. и третият на 2 ноември 1998 г.

С "Кирдорфер Цимент" - Австрия, преговорите са проведени съответно: на 20 октомври 1998 г., на 27 октомври 1998 г. и на 3 ноември 1998 г. Окончателните предложения по началните условия за водене на преговорите са представени от оферентите на 29 ноември 1998 г.

След тези три кръга какви са окончателните предложения?

За "Плевцем лимитед" - Никозия, Кипър кандидатът е приел да не прихвърля собствеността върху акциите, предмет на продажбата, за срок от три години след придобиването им, предложил е цена на целия пакет от акции, представляващ 34 на сто от капитала на дружеството, като цената е 8 млн. 260 хил. щатски долара. Поето е задължението в деня на подписване на договора да бъде представено платежно нареждане за превеждане на цялата договорена цена, като до пет работни дни сметката на МРБ ще бъде заверена.

"Кирдорфер Цимент" - Австрия - кандидатът е приел да не прехвърля собствеността върху акциите, предмет на продажбата, за срок от три години; предложил е цена на пакета от акции - 6 млн. 650 хил. щатски долара. В деня на подписването ще бъде представена банкова гаранция от банка, имаща кореспондентски отношения с Българска търговска банка, и плащането ще бъде извършено в срок от 30 календарни дни от подписване на договора.

След оценка и класиране на офертите за купувач на 34 на сто от акциите на "Плевен цимент" е определен "Плевцем лимитед" - Никозия, Кипър. Предложената цена е съвсем съпоставима, както вече казах, 8 млн. 260 хил. срещу 6 млн. 650 хил.

"Плевцем лимитед" е дружество с ограничена отговорност, учредено по Закона за фирмите в Република Кипър, от което дружество циментова компания "Титан" - Атина, Гърция притежава 999 от 1000 акции. Приватизационният договор с "Плевцем лимитед" е подписан на 2 декември 1998 г. и цялата сума е изплатена в срока по договора - тези 8 млн. 260 хил. щатски долара.

Със заповед № РД 02-14-148 от януари 1999 г. е обявена и началната дата за продажба при облекчени условия на акции в размер на 10 на сто от капитала на дружеството. Датата на обнародване на заповедта е в "Държавен вестник".

В тази част мисля, че ви дадох необходимата информация, а сега да се върнем на част от въпросите.

След приключване на третата тръжна сесия, когато държавата притежава 49,377 хилядни от процента от капитала на дружеството, са проведени две общи събрания на акционерите на "Плевенски цимент" АД. На 27 юни 1997 г. са приети промени в Устава на дружеството и промени в Съвета на директорите и на 21 септември 1998 г. също са гласувани промени в Устава на дружеството и промени в Съвета на директорите. Решенията и от двете общи събрания на акционерите са вписани в търговския регистър при Плевенския окръжен съд.

На първото общо събрание, съобразно дела на държавата, от 5-членен състав в Съветът на директорите са избрани трима представители на държавата. На последното общо събрание през 1998 г. при 7-членен състав на Съвета на директорите са избрани трима представители на държавата.

Каква е финансовата ситуация в "Плевенски цимент"? През 1996 г. печалбата на дружеството е в размер на 25 млн. лв. През 1997 г., когато държавата притежава над 49 на сто, печалбата е била в размер на 2 млрд. 725 млн. и, разбира се, още пари, като същата изцяло е реинвестирана в дружеството, а в края на 1998 г. реализираната печалба преди облагане с данъци е в размер на 5 млрд. 835 млн. 234 хил. лв. През 1996 г. придобитите дълготрайни материални активи са над 11 млн. лв., през 1997 г. - 397 млн. лв. и за 1998 г. - 1 млрд. 340 млн. лв.

Вие отговорихте на част от Вашия въпрос относно спирането за планирания годишен ремонт на първа и втора технологични линии. През декември и януари действително се извършва планиран годишен ремонт на първа и втора технологични линии. По тази причина и пещите не са работили, но мелниците и експедицията работят, доколкото контролният блок в моето министерство ми е подал справка след проверка.

По данни на ръководството на "Плевенски цимент" технологичната линия, както и Вие споменахте, на 19 февруари е пусната в експлоатация.

При планирани количества за месец януари 1999 г. 10 хил. тона са продадени 9 хил. 282 тона. Към 15 февруари наличните количества в "Плевенски цимент" по данни на ръководството са 15 хил. тона цимент, 1000 тона готов клинкер, което се равнява на 1000 - 1200 тона цимент. В момента тези количества са достатъчни за задоволяване на нуждите на пазара от съответното производство. По принцип през зимните месеци продаваното количество цимент е около 10 хил. тона месечно.

Колкото до последния въпрос, който Вие поставяте, относно сигнали, постъпили от работници в "Плевенски цимент", през октомври 1998 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството е постъпил сигнал от осем души за оказан натиск от представители на "Титан" - Гърция, за изкупуване на преференциалните и безплатни акции на работещите в "Плевенски цимент". Със заповед от 8 октомври аз разпоредих извършване на проверка на място от представителите на контролния блок. Резултатът от проверката на комисията е, че от тези 8 подадени имена, които са изброени в сигнала, трима отдавна не работят в дружеството, а двама не са били на работа в указаните в сигнала работни схеми. От страна на работниците нямам допълнително поставен никакъв сигнал, на който да имам повод да реагирам.

Признавам, че разминаването между пет от тези осем, от които получих сигнала, води до извода, че тук става дума действително за сблъсък на интереси по изкупуване на преференциалните акции. От страна на дружество "Титан" по справка от ръководството на "Плевенски цимент" е било направено предложение на работниците и служителите за сключване на предварителни договори за продажба на полагаемите им се акции. Нямам данни за оказван натиск или тормоз спрямо работниците. Ако Вие разполагате или някой друг има такива данни, аз съм насреща, за да взема незабавни мерки.

Мисля, че се опитах съвсем изчерпателно да отговоря на Вашето питане. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин заместник министър-председател.

За два уточняващи въпроса имате думата, господин Йосифов.

ИВАЛИН ЙОСИФОВ (ЕЛ): Уважаеми господин вицепремиер, аз ще започна с финала на Вашия отговор, а след това ще спра на другата фактология.

Значи с фактологията съм напълно съгласен, която прочетохте. Икономическите резултати до известна степен отговарят на реалната действителност, но процедурата и фактологията, която изнесохте, е наистина така. В материала, когато проверявах, точно така се оказа.

Аз започвам с последния Ваш отговор относно информацията за оказан натиск на работниците. Не мога да се съглася с тази информация, защото имам съвсем друго писмо, което е от Вашето министерство и е адресирано до президента на Република България. Там за осем работника, от които пет са напуснали, въобще не се говори. Смятам, че или сега не казвате реалната действителност, или тогава, когато е изпратено това писмо по сигнал от работниците до президента на Република България, не отговаря на действителността.

Аз наистина разполагам с информация и материали. Сто четиридесет и трима работника са подписали подписка, която е депозирана в плевенския окръжен съд, и ако искате на Вас също мога да предоставя тази подписка от 143 работника, върху които е оказван такъв натиск и заплаха съответно при закупуване на преференциалните акции.

Не зная дали информацията, която сте подали към президента на Републиката във връзка със сигнал именно от тези работници и от съдебните власти, е достоверна или това, което в момента казвате.

Независимо кое от двете е вярно, тук не претендирам дали точно са 8, от които 5 са напуснали, за мен е по-важна конкретната цифра. Сто четиридесет и трима работника са недоволни и са загрижени за съдбата на "Плевенски цимент".

Пак се връщам на нещата, които Вие изнесохте, на фактологията, но явно премълчахте някои други неща, които не могат да бъдат премълчавани.

Казахте, че 34 на сто представлява мажоритарен дял. Тридесет и четири процента наистина е мажоритарен дял, но погледнете кои фирми притежават над 51 на сто от предварителните акции, които са обявени в хронологията, която Вие описахте.

Така не може да се премълчи връзката между Александър Чакмаков - изпълнителен директор на "Плевенски цимент", и Тодор Костов - изпълнителен директор на "Белоизворски цимент". Петдесет и едно на сто от собствеността, говоря за "Белоизворски цимент" е на Холдебанк. Двамата са единствените вносители на бял цимент от десетки години в България. Една от офертите за развитието на "Плевенски цимент" беше производството именно на бял цимент. Навярно има някакви интереси на тези двама господа да не се развива такова производство на бял цимент.

Второ, връзката между "Титан" и Холдебанк....

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Йосифов, времето изтече.

ИВАЛИН ЙОСИФОВ: Да, благодаря. Има още допълнителни взаимни връзки, които би трябвало обществеността и хората в "Плевенски цимент" да са напълно наясно и да знаят тези връзки, които Вие премълчахте.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Йосифов.

Господин заместник министър-председател, имате думата.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Уважаеми господин Йосифов, на всички въпроси, които Вие сте поставили във Вашето питане, аз се опитах да дам коректен и пълен отговор. Доколко някой има информация, че познава друг, който познава трети и би могъл да прави нещо четвърто, това аз не зная и това изобщо не е моя работа - кой директор с кого се познава. Ако аз тръгна да се занимавам с това кой от директорите на промишлени предприятия се познава с директори на строителни предприятия, значи няма да бъда министър, а ще се занимавам с това кой какво казал на Женския пазар.

Тук става дума за нещо съвсем различно. В данните, които са постъпили при мен, са цитирани осем работника. Тези осем работника, както Ви казах по проверката, която е направена, трима от тях не работят в "Плевенски цимент", двама от смяната, за която се цитира, че е оказван натиск, не са били на работа.

Ако Вие разполагате с други данни - за 145 работника, както споделяте тук, разбира се, че ще трябва да ми ги предоставите, за да се опитам да осъществя необходимия контрол. Ако материалите са внесени в прокуратурата в Плевен, толкова по-добре - нека прокуратурата да се намеси. Не виждам как ние оттук, от тази зала, с Вас двамата можем да гадаем какво става в момента в Плевен или в работната смяна. Нека, ако има нещо такова, да ми бъде написано или Вие да бъдете така любезен да ми го предоставите и аз да се ангажирам и се ангажирам, разбира се, с това.

Но до мен досега има само един материал, който аз, разбира се, съм препратил и в президентството, и винаги ще постъпвам така, защото не виждам нищо, което да трябва да спира такава една тема. Ако има някъде нарушения, разбира се, трябва да бъдат извадени. И тук съм убеден, че ние мислим еднакво. И въобще да не Ви минава през ума, че нещо се опитвам да заобиколя или да скрия. Няма нищо за криене!

А това, че има големи участници в сериозния бизнес и производство на цимент, да, разбира се, така е. Така е по цял свят, така ще бъде в Европа, така ще бъде, надявам се, и в България. Въпросът е тези интереси да са полезни за интересите на страната ни, а не само на фирмите, които са закупили циментовите заводи. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин заместник министър-председател.

Имате думата, господин Йосифов, да изразите отношението си към отговора.

ИВАЛИН ЙОСИФОВ (ЕЛ): Господин вицепремиер, моят въпрос въобще не беше закачлив и не беше тенденциозен и смятам, че въобще не е от Женски пазар или от какъвто и да било друг пазар информацията, която предоставям.

Първо, отново за работниците. Ето го писмото, с което разполагам, изпратено до Министерския съвет, подписано от вашия главен секретар. Ще ви дам цялата подписка плюс това писмо, което сте го изпратили.

Другото, за да Ви докажа, че въобще не говорим приказки хей така, да се намираме на работа и да правим някакъв популизъм, просто ще ви попитам: господин Станков - ръководител на комисията и представляващ държавните дялове е член на "Белоизворски цимент", говоря за Комисията за приватизация, госпожа Пастушанска е член на Света на директорите на "Белоизворски цимент" и член на Комисията за приватизация. Е, тогава за какво говорим и за какви махленски неща става дума, след като членове са представители на Комисията за приватизация? От една страна те участват в процеса на приватизация на "Плевенски цимент", от друга страна, те са в ръководството на конкуриращо предприятие на "Плевенски цимент". Знаете как е разпределена и структурирана цялата циментова промишленост в България, много добре знаете кой е собственик на "Белоизворски цимент" в момента и точно тук, когато говорим за тази цялата история, свързана с циментовата промишленост, бих казал, че точно Вашето място като заместник министър-председател и министър на министерството, наблюдаващо конкретно циментовата промишленост, е да оказва този следприватизационен контрол, за който ние, нашата парламентарна група, многократно сме говорили.

Има още много други неща, които бих Ви казал, но виждам, че времето напредва. Не приемам Вашите упреци към мен, че говоря празни приказки. Вие сте в правомощията си да проверите взаимовръзката между съответните участници в процеса на приватизация и между вашите служители. Благодаря ви за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Йосифов.

Господин заместник министър-председател, имате думата.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕВГЕНИЙ БАКЪРДЖИЕВ: Уважаеми господин Йосифов, представителите, които са в съвета на директорите в едно или друго държавно предприятие, са представители на държавата, а не са собствените си личности в частни дружества. Те са изпратени там именно, за да имат поглед какво става, за да реагират, когато има някакъв конфликт или нерешим проблем, или нещо, което според тях не е както трябва.

Съвсем не намирам логика в това, което Вие поставяте тук - участието на хора като представители на държавата в едно предприятие. В моето министерство има 440 предприятия, господин Йосифов, и там трябваше да има представители на държавата, за да виждат какво става, за да се опитаме тези, които са зле, да ги стабилизираме, тези, които са добре - да ги развиваме, тези, които трябва да се ликвидират - да се ликвидират. Това ми е работата, това е работа и на целия екип, който работи заедно с мен.

Оттам насетне няма никакво значение къде работиш, когато взимаш продажба на остатъчен дял от 34 на сто в едно предприятие. Едната оферта ти е за 8 млн. 260 хил. долара, а другата ти е за 6 млн. 600 хил. долара.

Има ли значение, според Вас, господин Йосифов, дали Вие сте в тръжната комисия, дали аз, дали някой друг? Тук става дума за чисти параметри, ясна сделка и всичко тук е прозрачно. Значи човек, колкото и да е мнителен, не може да му мине през ума да потърси нещо некоректно. Факт, че е така.

Дотук няма нито един сигнал за това, че комисията, която работи в моето министерство, е допуснала ей-толкова грешка при всяка една от процедурите - при търгове, при конкурси, при преговори. И аз съм изненадан от това, че Вие поставяте точно такъв въпрос. И то за сделка, която е финализирана през миналата година, за която нито един от участниците не е останал недоволен, която нито един не е опровергал или не е поискал някакво разяснение, виждайки, че процедурата е стриктна, чиста и справедлива.

Тези хора, за които казвате, че имате списък, моля Ви, предоставете ми данните, аз ще имам грижа оттук насетне да се намеся. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин заместник министър-председател.

05/03/1999
Гласувай:
15Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: meteff
Категория: История
Прочетен: 3559112
Постинги: 520
Коментари: 1047
Гласове: 19835
Архив
Календар
«  Януари, 2023  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031