Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
07.05.2008 16:19 - Майкъл Шийлдс (1)
Автор: meteff Категория: Лични дневници   
Прочетен: 2064 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 12.09.2009 05:56


МОТИВИ

към присъдата по НОХД № 1031 по описа на Окръжен съд гр. Варна за 2005 година, наказателно отделение

image

На 24.06.2005 г. Варненският окръжен прокурор е внесъл в ОС гр. Варна обвинителен акт по обвинението на Майкъл Шийлдс от гр. Ливърпул, ОКВСИ, за престъпления по чл.116 ал.1 т.11 вр. чл.18 ал.1 от НК и по чл. 325 ал.2 вр.чл.20 ал.2 от НК, и по обвинението на Антъни Джеймс Уилсън от гр. Ливърпул, ОКВСИ, за престъпления по чл. 354-А ал.1 от НК и по чл. 325 ал.2 вр. чл.20 ал.2 от НК.

В с.з. на 25.07.2005г. представителят на ВОП Шкодров - поддържа обвиненията, анализира доказателствата и предложи на съда да наложи на подсъдимия Шийлдс по първото обвинение предвиденото от закона наказание лишаване от свобода около средния размер, а за престъплението по чл. 325 ал. 2 от НК и на двамата подсъдими – наказание около средния размер. Прокурорът предлага за подс. Уилсън по обвинението по чл. 354 А ал. 1 от НК да бъде наложено наказанието лишаване от свобода в минимален размер. Счита, че по чл. 23 от НК следва на подсъдимите да се определи общо наказание и да бъде зачетено предварителното им задържане. По отношение на гражданския иск намира, че следва да бъде уважен в пълния му размер.

Прокурорът Кайряков се присъединява към становището на колегата си по фактическата обстановка. Анализира събраните по делото доказателства и изразява мнението си, кои следва да бъдат кредитирани и защо. Коментира процесуалната издържаност на извършените следствени действия. Обсъжда веществените доказателства. Излага правните си изводи и посочва отегчаващи и смекчаващи отговорността на подсъдимите обстоятелства. Предлага на съда да наложи на подс. Шийлдс по обвинението за престъпление по чл. 116 ал. 1 т. 11 вр. чл. 18 ал. 1 от НК наказание при превес на отегчаващи обстоятелства – около и над средния размер, по обвинението за престъпление по чл. 325 ал. 2 от НК и на двамата подсъдими – наказание около средния размер. При обсъждане на наказанието за подс. Уилсън за деянието по чл. 354 А ал. 1 от НК прокурорът намира, че е налице баланс между смекчаващи и отегчаващи и предлага на съда да наложи наказание в размер около средния. За предявеният граждански иск прокурорът счита, че е доказан и предлага да се определи по размер с оглед практиката на съдилищата.

В производството като граждански ищец и частен обвинител участва пострадалия от деянието по чл. 116 ал. 1 т. 11 вр. чл. 18 ал. 1 от НК Мартин Юлиянов Георгиев, представляван от поверениците си адв. Станиславова и адв. Запрянов. Като обезщетение на претърпените неимуществени вреди ищецът претендира сумата от 200 000лв., ведно със законната лихва от деня на увреждането.

По съществото на делото адв. Станиславова излага аргументите на частното обвинение. Присъединява се към изложеното от представителите на прокуратурата и организира изводите си в две насоки – по отношение на авторството на извършеното и по отношение на умисъла за извършване. Коментира събраните доказателства, процесуалната им стойност, възраженията на подсъдимите. Изразява от името на пострадалия желание за справедливост и снизхождение към възрастта на подс. Шийлдс и предоставя на съда да определи вида и размера на наказанието.

Адв. Запрянов моли с присъдата искът да бъде уважен напълно. Счита за доказано виновното противоправно поведение на подс. Шийлдс, претърпените от Георгиев вреди и причинната връзка между тези два елемента. Подчертава характера на претърпените от пострадалия вреди, промените в живота и поведението му след случилото се. Счита, че пострадалият е изпитал физическа и психическа болка във всичките й проявления, изпитва ги и в бъдеще ще продължи да ги изпитва, поради което намира, че предявеният размер е справедлив.

Подсъдимият Майкъл Шийлдс не признава вината си по повдигнатите му обвинения. Дава обяснения, в които сочи, че към времето на извършване на деянията е бил в хотелската си стая и спял. В последната си дума мисли, че е ужасно това, в което е обвинен, като знае че не го е извършил и моли да не бъде изпратен в затвора на мястото на друг човек.

Адв. Атанасов, в качеството си на защитник на подс. Шийлдс обсъжда събраните по делото доказателства и счита, че в показанията на посочените от обвинението свидетели са налице съществени противоречия. Изразява становище, че от самото начало органите на разследването са работили единствено по версията, че подс. Шийлдс е извършител на престъплението, като анализира провеждането на първоначалните разпознавания и посочва допуснатите според него процесуални нарушения. Намира, че съда следва да обсъди наличието на самопризнания на трето лице. В заключение моли съда да прецени, че обвиненията спрямо подс. Шийлдс не са доказани по категоричен и несъмнен начин и да го оправдае. Изразява от правна страна становище, че деянието по чл. 116 ал. 1 т. 11 от НК поглъща състава на деянието по чл. 325 от НК.

Адв. Желязков, защитник на подс. Шийлдс, счита че не са налице доказателства подсъдимият да е участвал в описаната в обвинителния акт група, извършила хулигански действия. Излага подробни аргументи в подкрепа на становището си, че правото на защита на подсъдимия Шийлдс е било нарушено, което води до опорочаване на извършените разпознавания. Коментира свидетелските показания и ги намира за противоречиви. Счита, че обвинението по отношение на подс. Шийлдс не е доказано по несъмнен и категоричен начин и посочва публикации в чуждата преса за признание на трето лице за участие в осъществяване на това деяние. Обвинението по чл. 325 ал. 2 от НК счита за несъстоятелно, тъй като не е конкретизирано. Счита, че гражданският иск следва да се отхвърли.

Подс. Антъни Уилсън не признава вината си по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 325 ал. 2 вр. чл. 20 ал. 2 от НК, като обяснява, че по същото време не е бил на мястото и не е участвал в действията, описани в обвинителния акт. По обвинението за престъпление по чл. 354 А ал. 1 от НК обяснява, че приложеното по делото веществено доказателство – хашиш, не е иззетото от него. Сочи, че не е бил запознат със законите в България и че в Англия употребата на хашиш е много разпространена. В последната си дума заявява, че към тях са се отнесли много несправедливо, че досега не е имал проблеми с полицията и сега е обвинен в нещо което не е извършил и за дълго време искат да го изпратят в затвора.

Адв. Блажев като защитник на подс. Уилсън анализира фактическата обстановка и събраните по делото доказателства. Счита от правна страна, че обвинението по чл. 325 ал. 2 от НК е негодно, тъй като не е конкретно по време, място и не съдържа описание на действията на подс. Уилсън. Намира алтернативно, че ако съдът счете обвинението за годно, то следва да прецени годността на доказателствата, като посочва допуснатите от органите на разследването процесуални нарушения. Ако се приеме че подс. Уилсън е извършил определени действия, според защитника те са били само в заведението и не са се отличавали с изключителни цинизъм и дързост. Мотивира преквалифициране на деянието по чл. 325 ал. 1 от НК, свързано с освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание. Оспорва доказаността на обвинението за държане на наркотично вещество, но алтернативно счита, че ако съдът го признае за виновен следва да приложи нормата на чл. 55 от НК и да определи минимално наказание, което да отложи по чл. 66 от НК.

Адв. Димитров, защитник на подс. Уилсън коментира поисканите от представителите на прокуратурата наказания. Счита, че разследването е водено предубедено, като са били пропуснати възможности за идентификация на участвалите в групата. Обръща внимание на свидетелските показания, които счита за противоречиви. Счита, че в обвинителния акт няма яснота къде са се осъществили хулиганските действия, но доколкото има доказателства – деянието може да се квалифицира по чл. 325 ал. 1 от НК. По второто обвинение обсъжда обстоятелства, които отчита като смекчаващи и многобройни. Обоснована налагането на минимално наказание с прилагането на чл. 55 от НК и чл. 66 от НК.

С оглед събраните по делото доказателства съдът намира за установено от фактическа страна следното:

Подс. Майкъл Шийлдс е гражданин на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на 21.09.1986г. в гр. Ливърпул и живее в същия град.

Подс. Антъни Джеймс Уилсън е гражданин на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, роден на 13.08.1986г. в гр. Ливърпул и живее в същия град.

На 23.05.2005 г. в двамата подсъдими пристигнали в Република България заедно с група от повече от 50 английски туристи от гр.Ливърпул, Кралство Великобритания, фенове на английския отбор “Ливърпул”. Били настанени в КК"Златни Пясъци", гр.Варна, в хотел “Кристал”. Подс. Шийлдс заедно със свид. Кийрън Дън и Джон Ънсуърт били в стая 419, а подс. Уилсън и свид. Томпсън – в стая 421.

Заедно с групата си подсъдимите отпътували към гр.Истанбул в Република Турция и присъствали в публиката на футболния мач между отборите на „Ливърпул" - Англия и „Милан" - Италия на 25.05.2005г. Симпатизираният от тях футболен отбор спечелил европейска титла.

На 28.05.2005г. групата фенове се върнали в Република България и с пристигането си проявили изключително лошо поведение. Служителите и гостите на хотела станали свидетели на непрекъснат шум, употреба на алкохол, уриниране н коридорите и атриума на хотела. На отправените забележки за спазване на добро поведение съобразно общоприетите норми феновете не реагирали. Четири от вратите на хотелските стаи били повредени, като една от тях била на стаята на подс. Уилсън и свид. Томпсън. Матрак на легло и придружаващите го завивки в стаята на подс. Шийлдс били надупчени и нарязани с нож, след установяването щетата в размер на 60лв. била заплатена от свидетелите Дън, Ънсуърт и подсъдимия. Поканени да заплатят щетите по вратата свид. Томпсън и подс. Уилсън влезли в упорити пререкания с администрацията на хотела, била уведомена полицията. Свид. Симеонова, управител на х-л “Кристал” заедно с представител на туроператорската фирма се срещнала с подс. Уилсън, но той отново отказал да плати, като твърдял, че от стаята е извършена кражба. Било установено, че в стаята е влизано само с клиентски ключ. Отново била повикана полиция и подс. Уилсън заплатил щетата, оценена на 300лв.

На 29.05.2005 г. след обсъждане на въпроса със собствениците на хотела било взето решение поради неспазване правилата на хотела и неподходящо поведение свид. Томпсън и подс. Уилсън да бъдат поканени да напуснат.  Решението било доведено до знанието на представител на туроператорската фирма. Към 21.30ч.подс. Уилсън и свид. Томпсън поискали ключа си от дежурния администратор – свид. Дилов. Старшият администратор – свид. Павлова им напомнила, че трябва да напуснат хотела. Свидетелят и подсъдимият реагирали бурно. Свид. Радев – пиколо, бил натоварен да придружи двамата до стаята им, да изчака да си съберат багажа и да ги изведе от хотела. След качването им до стаята, подс. Уилсън си събрал вещите и не се подчинил на думите на свид. Радев да изчака и свид. Томпсън. Подс. Уилсън отишъл при свои приятели и си оставил багажа в тяхната стая. Свид. Радев придружил до рецепцията свид. Томпсън, който поискал да си остави багажа. Получил отказ и напуснал хотела. След малко свид. Павлова забелязала друг английски турист да влиза със същата чанта, бил спрян и чантата била оставена на съхранение на рецепцията.

По време на смяната си през нощта срещу 30.05.2005г. свид. Дилов след 24ч. станал свидетел на шумното поведение на множество англичани от същата група. Въпреки отправените забележки те продължавали да пеят, пият, да чупят чаши и вдигат силен шум, да се качват и слизат непрекъснато по етажите. Между 2-4ч. в тази група свид. Дилов и Радев забелязали подс. Шийлдс, който в явно нетрезво състояние си играел с асансьорите – като се опитвал да влезе непосредствено преди затварянето на вратата. Администраторът изпратил свид. Радев да му направи забележка. Подсъдимият отишъл на рецепцията, започнал да вика и отправя остри реплики. След около 15минути напуснал хотела.

На 30.05.2005г., около 05.00ч. подс. Шийлдс и Уилсън били пред дискотека “Бонкърс” заедно със свид. Томпсън и други свои познати. Викали, замеряли се с камъни, бутилки и чаши между колите и преминаващите хора. Придвижвали се в посока от хотел “Шипка” към хотел “Владислав” и се връщали. Групата била забелязана от Димитър Дончев, Радослав Бонзуков, Адрей Дянков, които били в пицария “Ел Капитан”, Владимир Артюнян и Милчо Дачев - таксиметрови шофьори. Шумът от счупените бутилки и крясъци бил възприет и в заведението за бързо хранене “Биг Бенс” на ъгъла на централната алея и пресечката към хотел “Афродита”.

Към 05.30ч. в "Биг Бенс" влязъл подс.Уилсън. Поръчал на бармана свид. Мартин Георгиев хот-дог. Когато свидетелят му дал поръчката подс. Уилсън първоначално отказал да плати. След това седнал на първата маса и започнал да се заяжда с други клиенти на заведението - две двойки мъже и момичета, английски граждани, седящи в откритата част – т. нар. тераса. Отправял им обидни думи и показвал неприлични жестове с ръце. Единият мъж се приближил до масата на подс.Уилсън и го предупредил да преустанови това си поведение. Приятелят му дошъл и го съпроводил обратно до масата. В заведението влязъл и свид. Томпсън и отишъл при подс. Уилсън. И двамата имали вид на пияни. Почти веднага след това подсъдимия и свид. Топсън напуснали заведението като на излизане отново отправили обидни думи жестове към другите англичани, които били възприети и от персонала на заведението – свид. Георгиев, Крумова, Скацков и Йорданов, както и от клиентите – свид. Тодоров и Иванов. Единият от английските граждани станал и излязъл на централната алея да гони подсъдимия и свид. Томпсън, но бил уцелен от тях с празни бутилки от бира, което било забелязано от свид. Георгиев и Скацков и чуто от свид. Йорданов. Подс. Уилсън и свид. Томпсън избягали по посока дискотека “Бонкърс”, а неустановеният англичанин се върнал в заведението, взел от фризера няколко бутилки бира и отново излязъл навън да ги гони. Свид. Георгиев се приближил към другите на неговата маса и попитал кой ще плати за бирата, а приятелят му обещал да платят. Свид. Скацков излязъл и видял как на пътя се замерват с бутилки. Таксиметров шофьор взел от неустановения англичанин бутилки и ги върнал на бара, а свид. Скацков ги взел, за да ги върне във фризера.

Подс. Уилсън и свид. Томпсън отишли при своите приятели и заедно с подс. Шийлдс тичайки се върнали пред заведението “Биг Бенс”. Тримата били възприети от свид. Артюнян, и приближилите се – свид. Бонзуков, Дянков и Дончев. В същото време свид. Георгиев излязъл на стълбите на заведението, за да види какво става, като колегите му – свид. Скацков и Йорданов, възприели, че той казва на англичаните да не правят проблеми. В този момент срещу себе си възприел подс. Шийлдс, който замахнал с ръка и го ударил. Действието на подс. Шийлдс било възприето и от свид. Иванов и Бонзуков. Подс. Уилсън и свид. Томпсън се намесили и повалили с удари на земята свид. Георгиев, като започнали да го ритат. Подс. Шийлдс се отдалечил и вблизост до заведението в пресечката към хотел “Афродита” намерил голям приблизително 25-27см и тежък около 3,7кг камък с неправилна форма. Взел го в двете си ръце и бягайки се върнал при подс. Уилсън и свид. Томпсън. Приближавайки се със свирепо изражение вдигнал камъка с двете си ръце над главата на свид. Георгиев. Свид. Крумова, която била излязла навън от заведението, изпищяла. Подс. Шийлдс бил възбуден, озверял, и със сила стоварил камъка върху главата на падналия свид. Георгиев. Действието му било възприето от свид. Крумова, Йорданов, Дачев, Артюнян, Бонзуков, Дянков, Дончев, Катранджиев, Сержо Тодоров. От удара камъкът отскочил встрани и паднал на алеята до заведението.

След удара подс. Шийлдс, подс. Уилсън и свид. Томпсън останали около свид. Георгиев и се опитали да продължат да го ритат, като били възприети от свид. Васил Тодоров и свид. Йорданов. Свид. Йорданов, който преди това чистел в заведението “Биг Бенс” отишъл до падналия си колега със стирката, за да отблъсне англичаните. Подсъдимите и свид. Томпсън се отдръпнали в посока хотел “Владислав”, спрели, след което побягнали и по пътя си продължили да чупят бутилки, съборили външна реклама на близко заведение.

Свид.Скацков и Крумова вдигнали пострадалия от земята и го поставили да седне на пейка в заведението. Пострадалият не отговарял на въпросите им, бил в безсъзнателно състояние, а от главата му изтичала много кръв. Свид. Скацков отишъл да търси лекар, незабавно били уведомени медицинските екипи на територията на комплекса и на място била оказана първа помощ на пострадалия. Откаран в МБАЛ"Св.Анна" — Варна, свид. Георгиев бил приет в клиника неврохирургия с диагноза - контузия на мозъка, счупване на черепа, десностранен епидорален хематом, като по спешност било проведено оперативно лечение, в резултат на което животът му бил спасен.

За случилото се бил уведомен и дежурния на Пето РПУ — Варна. Свид. Васил Тодоров изчакал идването на полицията и дал описание на извършителите. От неустановен очевидец на случилото се, английски гражданин, свид. Тодоров и полицейските служители разбрали, че лицата спят в хотел “Кристал”, споменат бил и номер на стая.

Към 06ч. свид. Дилов видял подс. Уилсън да влиза в хотел “Кристал” през страничния вход и се насочил към ресторанта в сутерена, който по това време не работел. Портиерът го попитал къде отива, а подсъдимият обяснил, че стаята му е там. Тъй като в тези стаи не били настанени гости, подсъдимият бил отведен до рецепцията и се установило, че е от стая 421. Извели го навън с охрана. След няколко минути подсъдимият, облечен с друга фланелка, отново влязъл в хотела и след идването на портиера бил спрян. Обяснили му, че след като е изгонен от хотела не е техен гост, подсъдимият ги изгледал неадекватно и излязъл.

След около 15 до 30 минути в хотела пристигнал полицейски екип, съпроводен от свид. В. Тодоров. Непосредствено преди това се били прибрали група по-възрастни фенове на “Ливърпул”, които при идването на полицията се приближили до рецепцията. Установило се, че са свидетели на сбиването, за което били пристигнали служителите на полицията, и посочили, че видели извършителите, които били от стая 421. Уточнили, че са ги познали тъй като преди това имали оплаквания от шума, който вдигали и затова знаят в коя стая са. Свид. Дилов обяснил, че тези гости са изгонени от хотела и че едното момче се е опитало на два пъти да влезе, но в момента ги няма. Полицейските служители взели копия от адресните им карти и поискали при появяването им да бъде уведомена полицията.

Преди 08ч. на рецепцията дошъл Греам Санкей, който поискал свид. Дилов да му отвори сейфа, защото си счупил ключа, а искал да си вземе пари, тъй като бил гладен. Свид. Дилов обяснил, че това може да направи само управителя и трябва да почака. Свид. Дилов забелязъл, че гостът се качва на втория етаж и се насочва към крайните стаи.

В около 08ч. в хотела пристигнал друг полицейски екип – свид. С. Димитров и С. Георгиев, който търсел едро момче с бяла фланелка и свид. Дилов се сетил, че момчето, което искало да му отключи сейфа отговаря на описанието и също било в бяла фланелка. При идването на управителя била извадена разпечатка на гостите и тръгнали със свид. Дилов и Радев да проверят стаите. В стая 203 били установени Санкей и свид. Томпсън, който спял на пода. Свид. Дилов и Радев посочили свид. Томпсън като едно от лицата от 421 стая и се учудили как е влязъл в хотела. Служителите взели от сейфа документите на свид. Томпсън и на Греам Санкей и отвели лицата в Пето РПУ, като отново предупредили персонала на хотела при появяване на другото лице от стая 421 да бъдат уведомени.

В около 11ч. при свид. Н. Симеонова, управител на хотел “Кристал”, дошъл полицейски екип, който търсел русо, едро момче с тегло около 80кг. Свидетелката си спомнила, че предния ден в стая 419 е виждала момче със сходно описание, когато ходила във връзка с нанесените щети по матрака и завивките на едното легло. Полицейските служители, придружени от свид. В. Павлова, старши администратор, отишли в стаята. Полицаят попитал чрез свид. Павлова, която превеждала, кой е Майкъл. Подс. Шийлдс потвърдил, че е той. Полицейски служител поканил подсъдимия да си облече бяла тениска и да отиде с тях в управлението за да му зададат въпроси, тъй като свидетел дава описание, съответстващо на него като участник в инцидент. Подс. Шийлдс и свид. Дън и Ънсуърт си облекли бели тениски и излезли от стаята, като казали, че цяла нощ са играли карти, били са в хотела. Слезли във фоайето и полицейските служители обявили, че ще отведат само подс. Шийлдс. Подсъдимият бил притеснен, излезли пред хотела и свид. Павлова му казала защо е толкова притеснен, след като цяла нощ е играл карти, но той не отговорил.

След 12.30ч. подс. Уилсън се върнал в хотел “Кристал” и от администрацията уведомили Пето РПУ. Свид. С. Димитров и С. Георгиев отново дошли в хотела и установили лицето. Поставили му белезници и го въвели в служебния л.а. на задната седалка в лявата й част. Зад шофьора - свид. С. Георгиев, седнал старшия на патрула – свид. С. Димитров. Свид.Димитров забелязал, че по време на пътуването подс.Уилсън започнал да прави опити, независимо от белезниците на ръцете, чрез извъртане на тялото си да бръкне в левия джоб на панталоните си. Свид.Димитров видял как подсъдимият успял с лявата си ръка да стигне до джоба си и го възпрепятствал. При предаването на лицето в РПУ предупредил служителя на поста да внимава да не бръкне в джоба си и дежурния офицер, че лицето вероятно крие нещо в дрехите си. Бил извършен обиск, при който от подсъдимия било иззето 1 бр.топче с кафеникав цвят с диаметър около 2 см. При обиска и изземването бил съставен протокол, одобрен от съдия при ОС — Варна и приложен на л.21 и л.22 от сл.д.

В 12.30ч. бил извършен оглед на местопроизшествието, запазено от служители на Пето РПУ. Съставен бил протокол приложен на л.9-10 от сл.д. Били изготвени фотоснимки – албум от които е приложен на л.12-18 от делото. Били иззети натривки с червеникаво кафява течност, както и камъкът с който бил ударен пострадалия Георгиев, посочен от свид. Дачев, който веднага след удара го поставил встрани на алеята до намиращото се там ретрофото “Валентино”. Върху камъка били намерени и иззети косми.

По отношение на вида и характера на телесните увреждания, причинени на пострадалия Мартин Юлиянов Георгиев в хода на разследването е била назначена СМЕ № 341/ 05г. Видно от нейното заключение, л.167-169, изготвено след направена справка с историята на заболяването и след личен преглед на 31.05.2005г., е, че пострадалият Георгиев на 30.05.2005 г. е получил следните травматични увреждания: десностранен епидурален хематом, контузия на мозъка, разкъсно-контузна рана в дясна темаро-париетална област с многофрагментна фрактура и импресия на костни фрагменти в същата област, кръвонасядания по меките черепни обвивки, лицето, лявата раменна област, ожулвания по лицето. При проведеното спешно оперативно лечение бил установен остър хематом над твърдата мозъчна обвивка в обем около 100 кв.см и разкъсване на артерия менингея медия съпроводено с кървене. Това увреждане е създавало реална опасност за живота на пострадалия Георгиев от самото си възникване до адекватно проведеното хирургично лечение, като според вещото лице без такова би настъпил смъртен изход. Според заключението, потвърдено от вещото лице и прието от съда и страните, това увреждане е обусловило постоянно общо разстройство на здравето опасно за живота на свид. Мартин Георгиев. Контузията на мозъка е обусловила разстройство на здравето временно опасно за живота. В своята съвкупност установената разкъсно-контузна рана и многофрагментното счупване на черепа в дясната теменна — слепоочна област са създали реална комуникация между външната среда и черепната кухина и в този смисъл са обусловили проникващо нараняване в черепната кухина. Останалите травматични увреждания са обусловили временно разстройство на здравето, неопасно за живота.

В с.з. съдебният медик посочи, че по клепачите на двете очи е установил синкаво-морави кръвонасядания, които могат да бъдат получени както от пряк удар, от удар с юмрук, така и в резултат на стичане на кръв от меките черепни обвивки. Ожулванията по носа и брадата са резултат от действия на твърди тъпи предмети и биха могли да бъдат получени и при падане на главата на подлежащата настилка. Кръвонасяданията по лява раменна област – най-малко две, според експерта също са резултат от директен удар с или върху твърд тъп предмет, като могат да бъдат получени и при падане в зависимост от подлежащата настилка.

Вещото лице посочи, че не може да бъде определен периода за пълното възстановяване на пострадалия, тъй като е свързан с индивидуалните му особености. Установено бе, че към настоящия момент е налице дефект в дясната слепоочна област, отсъства част от костта с размери 5см на 5см, която е оперативно отстранена с единствената цел да не се появяват допълнителни усложнения. Пострадалият според вещото лице трябва да избягва психически и физически натоварвания, да спазва определени хигиенни условия и да провежда системни контролни прегледи от специалист неврохирург, който да проследява състоянието му поради евентуални усложнения на черепно мозъчните травми. Изясни се, че след определен възстановителен период и при добри показатели по време на наблюдението е възможно да се направи пластика в областта на черепа. Налице са рискове от предстоящата операция по пластиката, тъй като тя може да се извърши единствено при пълна упойка и съвсем близо до мозъка. Вещото лице посочи, че е налице възможност за пълно възстановяване на черепната кост, но не може да отговори дали е възможно пълното възстановяване на трудоспособността на пострадалия, за което би допринесла неговата възраст.

Вещото лице Демиров уточни, че ударът в дясната слепоочна област е в посока отдясно наляво на главата на пострадалия и при всички случаи е нанесен със значителна сила с предмет който е действал с ограничена повърхност от около 5 см. в диаметър. При предявяване на вещественото доказателство експертът уточни че с поне четири области на камъка е възможно причиняването на подобно хлътващо нараняване, като зависи и от силата на нанасяне на удара, като с оглед тежестта на камъка не е нужна много голяма сила за реализиране на този резултат.

В хода на разследването по отношение на иззетите при огледа на местопроизшествието веществени доказателства — натривки с червено кафява течност, камък с неправилна форма и косми е била назначена и извършена СМЕ на ВД №34/2005г., л. 202 – 204 от сл. д., заключението на която бе потвърдено от вещото лице и прието от съда и от страните. При изследването вещото лице е установило, че натривката с червено-кафява течност иззета пред стъпалата на заведението на 83 см върху асфалта, под №2 от огледа е човешка кръв с кръвна групова принадлежност О/алфа, бета/. Видно от фиш за имунохематологично изследване на РЦТХ при МБАЛ"Св.Анна" №6922/01.06.2005г. кръвната група на пострадалия Георгиев е също О/алфа, бета/, л.243 от сл.д.

По представения за изследване иззет като веществено доказателство по делото камък с неправилна форма, експертът не е открил наличие на кръв. От същия обаче са били иззети 15 броя прекъснати човешки косми с дължина варираща от 0,4 см. до 1,1 см. Иззетите косми по морфологични белези — пигмент, върхови краища, дебелина, сърцевина и други са сходни с космите от главата на пострадалия Георгиев и могат да произхождат от него. Вещото лице поясни, че космите, иззети от камък са без коренов край и са прекъснати неравномерно, което се може да се дължи на удар с или върху него.

От заключението на назначената в хода на разследването ФХЕ -л. 191-194 от сл. д., поддържано от вещото лице в с.з. и прието от съда и от страните, е видно, че иззетото от подс.Уилсън вещество представлява наркотично вещество - хашиш с тегло 7,24 грама, извличащо се от цъфналите връхчета на растението “Херба Канабис Индика сатива”, известно като марихуана, индийски коноп, канабис. Съдържанието на активен наркотично действащ компонент — тетрахидроканабинол, в пробата е 5,14 %. Видно от ЗКНВП, Приложение № 1 към чл. 3 ал. 2, хашишът е включен към “Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредният ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина.”. Вещото лице уточни, че тъй като топчето хашиш било силно замърсено от външната му страна, за да вземе чиста проба от сърцевината е нарушила целостта му. При предявяване на вещественото доказателство бе установено, че в найлоновия плик са поставени две по-големи и множество дребни части от твърдото смолисто вещество.

Съгласно заключението на назначената СОЕ -л.209 от сл.д., стойността на наркотичното вещество възлиза на 65.16 лева.

В хода на разследването била назначена съдебно-психиатрична експертиза л. 177-179 от сл.д., за преценка състоянието на подс.Шийлдс към момента на извършване на деянието. Според заключението на експерта обв.Майкъл Шийлдс не страда от психично заболяване. При същия е налице инцидентна употреба на марихуана. Към момента на деянието Шийлдс не е бил под въздействие на психо-активни вещества - алкохол и канабис и е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. Заключението на експерта е изготвено въз основа на доказателствата по следственото дело и резултатите от проведен на 01.06.2005г. уринен тест и психиатричното освидетелстване и в с.з. бе прието от съда и от страните. Протоколът за химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол в кръвта му № 1661/31.05.2005г. сочи, че в пробата взета в 15ч. не се доказва наличие на етилов алкохол. В с.з. вещото лице изясни, че предвид обясненията на подсъдимия за употреба на около 10 бири към 05ч. на 30.05.2005г. той е бил в състояние на обикновено алкохолно опиване – лека степен. Предвид разграждането на алкохола в организма към момента на вземането на кръвна проба в 15ч., в кръвта на подсъдимия не е било установено наличие на етилов алкохол. Експертът поясни, че типът на алкохолното опиване зависи от базисната основа на личността и може да бъде еуфоричен и дисфоричен, както че и при лека степен на алкохолно опиване с оглед качествата на личността, освободени от токсичното въздействие на алкохола може да бъде употребена думата “освирепял” за описание на поведението на съответния човек.

Според заключението на вещото лице подс.Антъни Джеймс Уилсън не страда от психично заболяване. При същия е налице вредна употреба на хашиш. Според заключението, към момента на деянието Уилсън е бил под въздействие на психо-активни вещества - алкохол и канабис, като е бил в състояние на обикновено алкохолно опиване — лека степен и е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. Заключението на експерта е изготвено въз основа на доказателствата по следственото дело и резултатите от проведен на 01.06.2005г. уринен тест, от химичното изследване на взетата от подсъдимия кръвна проба и установеното за наличие на етилов алкохол в количество 0,4, видно от протокол№ 1660/31.05.2005г., и психиатричното освидетелстване. Заключението бе оспорено от защитата на подс. Уилсън, но бе прието от съда като обективно, пълно и компетентно. В с.з. вещото лице изясни, че използваният в случая качествен тест за наличие на марихуана в организма отчита наличието на веществото до десет дни след употребата му. Резултатът на теста за подс. Уилсън според вещото лице е бил по-изявен от възможния при единична употреба на марихуана на 22.05.2005г. – тоест преди десет дни. С оглед обясненията на подсъдимия, че е употребил хашиш по време на мача в Турция, експертът не само не промени заключението си, но и подчерта, че се касае за употреба в по-близък период от време. При взетата в 15ч. на 30.05.2005г. кръвна проба от подсъдимия е доказано наличие на етилов алкохол в количество 0.4 промила. Вещото лице Бояджиева уточни, че с оглед разграждането на алкохола в организма, към 05ч. той е бил в количество 1.9 промила, което съответства на състоянието на обикновено алкохолно опиване – средна степен.

По отношение на свид. Брадли Джоузеф Томсън, обвиняем в хода на досъдебното производство, разследването по делото приключило със споразумение, одобрено от ВОС с определение от 23.06.2005г. Свидетелят се признал за виновен за извършено престъпление по чл. 325 ал. 2 вр. чл. 20 ал. 2 от НК, извършено в съучастие като съизвършител с подс. Шийлдс и Уилсън, и му било наложено наказание лишаване от свобода за срок от шест месеца, отложено по чл. 66 от НК с изпитателен срок от три години.

Изложената фактическа обстановка съдът счита за установена въз основа на съвкупността от доказателства, извлечени чрез показанията на свидетелите Георгиев, Крумова, Йорданов, Скацков, Васил Тодоров, Иванов, Бонзуков, Дянков, Дончев, Дачев, Катранджиев, Сержо Тодоров, Дилов, Радев, Симеонова, Павлова, Димитров, С. Георгиев, Ботев, Г. Георгиева, частично чрез обясненията на подс. Шийлдс и Уилсън, чрез експертните заключения, писмените доказателствени средства, писмените и веществените доказателства по делото, които са безпротиворечиви и взаимнодопълващи се. Въз основа на преценката им съдът може да направи само единствените изводи за конкретните действия на всеки от подсъдимите.

Предвид хронологията на събитията е необходимо анализът на доказателствата от фактическа страна да бъде структуриран в три основни дяла – съвместните действия на подс. Шийлдс, Уилсън и свид. Томпсън около и в заведението “Биг Бенс”, действията на подс. Шийлдс по отношение на свид. М. Георгиев, намирането на веществото хашиш у подс. Уилсън. Самостоятелно място следва да намери анализът на свидетелските показания на свид. Томпсън, Дън, Глин, Ънсуърт, Хюз и Грейни и представените в с.з. писмени доказателства в подкрепа на защитната позиция на подс. Шийлдс и Уилсън. При паралелното изследване  процесуалната стойност на събраните доказателства също следва да бъдат изложени изводите на съда кои и защо счита за годни и правно издържани и кои – не.

За да формира посочената съвкупност съдът прецени собствената достоверност на всяко от посочените доказателствени средства и съдържащите се в него доказателства. По делото са налице достатъчно и убедителни доказателствени средства, които имат обективен характер – отразени в експертни заключения по изследване на съществуващите в конкретната обстановка обекти – по изготвените СМЕ, схемата към нея, СПЕ, СМ експертиза на веществени доказателства, СОЕ, както и писмени доказателствени средства – протоколите за оглед, за обиск и изземване, за извършените разпознавания, приложените по делото протоколи за медицинско изследване и химическа експертиза за определяне концентрацията на алкохол или друго упойващо вещество в кръвта, справка от Пето РПУ и от Началника на ОЗ Варна, разпечатка на гостите на хотел “Кристал”,  копия от паспорти и адресни карти. Съществуващи в реалността и предмет на изследване в съответните експертизи са веществените доказателства по делото, към доказателствата са приложени и тестовете на подсъдимите във връзка с изготвяне на СПЕ. Изводи само на тяхна основа обаче са невъзможни. За изследване на фактическите обстоятелства по делото и разкриване на обективната истина служат свидетелските показания на очевидците на местопроизшествието, които предвид особеността, че са депозирани от хора с различна социална принадлежност, с различна оценъчна система, наблюдавали случилото се от различни позиции в заведението и на алеите в КК “Златни пясъци”, проявяват несъществени разминавания. Доказателства от значение за изясняване поведението на подсъдимите се съдържат и в показанията на служители от администрацията на хотел “Кристал”.

/продължение/Тагове:   Майкъл,   Ливърпул,


Гласувай:
0
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: meteff
Категория: История
Прочетен: 3269996
Постинги: 510
Коментари: 1043
Гласове: 19718
Архив
Календар
«  Април, 2021  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930