Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
29.05.2008 21:08 - Жалба по АХ дело С-19 от 2007
Автор: meteff Категория: Лични дневници   
Прочетен: 5591 Коментари: 0 Гласове:
0

Последна промяна: 03.10.2008 21:07


ЧРЕЗ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

СОФИЯ – ГРАД, II отделение, 22 състав

 

ДО

ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

 
 

Ж А Л Б А
 

От

ЛАЛЮ ВАСИЛЕВ МЕТЕВ

заинтересована страна

по АХ дело№ С-19 от 2007 г.

 

Адрес: София 1000,

ул. Раковски № 122, вх. Б


УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ,

Недоволен съм от постановеното обжалваемо решение по АХ дело№ С-19 от 2007 г. по описа на Административен съд София-град и в срока го обжалвам пред ВАС, поради явното нарушение на процесуалния и материален закони, от една страна, а от друга, същото е в разрез със събраните и приети по делото доказателства. 

Съображенията ми за това са следните:

Целта на потърсената от наследодателя ми професор Васил Метев, от ответника по жалбата, административна услуга е да се създаде документ, с който да се удостовери съществуването на имота с неговите размери, граници, площ и др. характеристики, в действащия устройствен план. За да може тя да бъде реализирана е необходимо имотът да е индивидуализиран със своите граници, площ, съседи и пр. релевантни признаци в съответния устройствен план. След като процесните имоти не са ситуирани в кадастралния план и за тях няма подробен устройствен план, то обосновано административният орган е започнал процедура по попълването им. 

Постъпилата за разглеждане жалба срещу Заповед на Кмета на СО-Район „Банкя”, която считам за неоснователна, е подадена от директора на Националната разузнавателна служба (НРС) – който, видно от приетите по делото доказателства, НЕ се явява заинтересован съсед по смисъла на ЗУТ и ЗКИР, като е направил искане за отмяна на същата.

В жалбата е посочено: „С Решение № 598 от 08.09.2000 г. Министерският съвет Обявява недвижим имот с три вилни сгради, намиращ се в Банкя, ул. „Ропотамо” № 2 - частна държавна собственост, за имот публична държавна собственост. Със същото Решение, Министерският съвет предоставя безвъзмездно за управление на Националната разузнавателна служба посочения недвижим имот.”

По делото по категоричен начин бе установено, че НРС не се явява заинтересована страна, тъй като от издадено от ГИС - София Удостоверение е видно, че за сочения във възражението и други представени от жалбоподателя доказателства за права върху поземлен имот с административен адрес ул. „Ропотамо” № 2 (две) – не отговаря на заявеното и дори няма обща граница с имотите находящи се в гр. Банкя на ул. „Ропотамо” № 10 (десет) предмет на процесната заповед. Налице е явно доказана липса на идентичност.

От представения с настоящата ми жалба отговор на ГИС -София по извършена служебна проверка е видно, че, данните за административния адрес: „са постъпили в информационната система на кадастралните и регулационни планове на Столична община, поддържана от "Географска информационна система - София" ЕООД през август 2001 г. след извършена анкета на място.

Административен адрес - ул. „Ропотамо" № 2 съобразно последователността на администра- тивните адреси по улицата е определен за поземлен имот с планоснимачен номер 1048, нанесен в кадастрален лист А-2-9-Б по плана на гр. Банкя - Столична община.

С последваща анкета, проведена ноември 2003 г., административният адрес е потвърден.” 

Следва да се отбележи, че дейността на "ГИС – София" ЕООД е свързана с прилагането на нормативните актове, регулиращи обществените отношения свързани със създаване и поддържане на кадастъра в цифров вид, съгласно: Закона за кадастъра и имотния регистър; Наредба № 3 от 28.04.2004 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри; Наредба № 15 за структурата и съдържанието на идентификатори на недвижимите имоти и кадастъра; Закона за устройство на територията; Общия устройствен план на Столична община – правила и нормативи за устройство и застрояване; и т.н.

Категорично може да се отбележи, че в нито едно от приетите по делото доказателства не съществува съвпадение по площ, граници, местоположение и данни за собствениците, още повече че имот с пл.№ 1578 – дори не фигурира в издадения АПДС, който се явява последващ Решението на МС, и няма правопораждащо действие, а се ползва само с доказателствена сила за удостоверените в него обстоятества, а именно същият е издаден и в нарушение на чл. 6, ал. 3 ГПК и чл. 4, ал. 2 ЗСВ, освен че трябва да се приеме, че същият е ирелевентен по спора.

Следва да се отбележи, че НРС няма и активна процесуална и материална легитимация да обжалва посочената заповед. Още повече, че по категоричен начин по делото бе установено, че заинтересованият съсед по смисъла на ЗДС – представител на държавата – Областният управител на София-град - е бил уведомен по надлежния ред, като му е била дадена възможност за запознаване и преклузивен срок за обжалване, от който очевидно същият не се е възползвал. 

По повод твърдението, че в съдебния процес не е оспорено Решение № 598/2000 г. на МС – секретно, съм длъжен да заявя, че копие от същото за запознаване не ни бе предоставено в едно с първоинстанционната жалба, по която е образувано настоящето дело, от една страна и от друга, същото не би могло да ни бъде известно и поради твърдяния секретен характер – още повече, че същото, както вече споменахме, не касае собствените ни имоти възстановени по специалния ред на ЗОСОИ с Решение на СГС - потвърдено като правилно с влязло в законна сила Решение на ВАС.

Заповедта на Кмета на СО-Район „Банкя” е правилна, видно и от представените по делото многобройни доказателства, категорично сочещи, че кадастралният план или кадастралната карта съдържат съществени непълноти или грешки, които налагат изменение на действащия подробен устройствен план. В този случай изменение на подробния устройствен план се допуска, след като се допълни, съответно поправи, кадастралният план със заповед на компетентният районен кмет или се допълни, съответно поправи, кадастралната карта по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Поради гореизложеното, след като се запознаете с материалите по делото и се уверите в основателността им, Моля, да приемете, че за жалбоподателя не е налице правен интерес от водене на делото. Обжалваната заповед касае имоти пл. №№ 1578 и 987, а на НРС е предоставено правото на безвъзмездно управление на друг имот с индивидуализиран в Решение на МС адм. адрес: ул. „Ропотамо” № 2, което ще рече, че НРС не биха могли да са заинтересовани лица по смисъла на § 1, т. 13 от ДР на ЗКИР. В такъв случай, жалбата на НРС се явява процесуално недопустима и съдът не е следвало да я разглежда по същество. Ето защо считам, че законосъобразно Заповед на Кмета на СО-Район „Банкя”, като правилна, следва да се остави в сила. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1.      Отговор от ГИС-София изх. № 94-00-692/ 25.3.2008 г.

2.      Копия от жалбата за всички страни

 

София,                                                                    29 май 2008 г.


image

ГИС София Изх. № 94-00-692/ 25.3.2008


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЕТЕВ,

    По повод подадения от Вас сигнал с вх.№ 94-00-692/14.03.2008 г. в "Географска информационна система - София" ЕООД, относно административен адрес - гр. Банкя, ул. "Ропотамо" № 2, с твърдения за нарушения във връзка с определянето/изменението му Ви уведомяваме, че в резултат на извършената служебна проверка беше установено следното:

Данните за посочения от Вас административен адрес са постъпили в информационната система на кадастралните и регулационни планове на Столична община, поддържана от "Географска информационна система - София" ЕООД през август 2001 г. след извършена анкета на място.

Административен адрес - ул. "Ропотамо" № 2 съобразно последователността на административните адреси по улицата е определен за поземлен имот с планоснимачен номер 1048, нанесен в кадастрален лист А-2-9-Б по плана на гр. Банкя - Столична община.

С последваща анкета, проведена ноември 2003 г., административният адрес е потвърден.

Считаме, че няма данни за извършени нарушения при определянето на посочения административен адрес.

Преценката за наличието на действия, съставляващи престъпление по смисъла на НК, е извън нашата компетентност.

Управител: /подпис/

Удостоверение изх.№ 94-00-720/20.03.2008

Копие от цифровия кадастър
*На основание чл. 39а. от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) достъп до документите по делото, съдържащи „класифицирана информация”, е предоставен на конституираните като заинтересовани страни наследници на проф. Васил Лалев Метев. Публикуваните материали не съдържат класифицирана информация по смисъла на ЗЗКИ и касаят единствено реституирани имоти по силата на влязло в законна сила Решение на Софийски градски съд по реда на ЗОСОИ, които са неприкосновена частна собственост по Конституция.


НОВА ЖАЛБА СРЕЩУ РЕШЕНИЕТО ПО АХ ДЕЛО С-19 ОТ 2007
ПО ОПИСА НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-ГРАДТагове:   дело,   жалба,


Гласувай:
0Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: meteff
Категория: История
Прочетен: 3377361
Постинги: 514
Коментари: 1043
Гласове: 19746
Архив
Календар
«  Декември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031