Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
29.08.2008 01:36 - Пак тази Банкя
Автор: meteff Категория: Лични дневници   
Прочетен: 4814 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 04.02.2009 09:09


image                    image

Р Е Ш Е Н И Е

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А
Гр. София, 27.06.2008 год.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Административна колегия, 3 "з" състав, в открито заседание, проведено на единадесети март, две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Вранеску
ЧЛЕНОВЕ: Златка Чолева, Кристина Филипова

image

при участието на секретаря Антоанета Луканова и в присъствието на прокурор Б. Александрова, като разгледа докладваното от съдия Зл. Чолева гр.дело № 03616 по описа за 2006 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 33-чл.45 от ЗАП /отм./, вр. с пар. 4, ал. 1 от АПК.

Предмет на обжалване е отказ на Кмета на СО-район "Банкя", обективиран в писмо изх.№ АТ-94-В-139/ 21.06.2006 г., постановен по молба вх.№ АГ-94-В-139/ 18.05.2006 г. - за допускане на заявената градоустройствена процедура за имот пл.№ 2140 от кв. 28 по плана на гр. Банкя.

Жалбоподателите, Райна Георгиева Метева, Лалю Василев Метев и Владислав Василев Метев, /като правоприемници по чл. 120 от ГПК на починалия в хода на процеса жалбоподателя Васил Лалев Метев/, заявяват искане за отмяна на обжалвания акт, като незаконосъобразен - постановен в нарушение на пар. 1 от ЗВСОНИ по ЗТСУ, ЗПИНМ и др. с присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът по жалбата, Кметът на СО-район "Банкя" - не взема становище в хода на съдебното производство.

Представителят на Софийска градска прокуратура заявява становище за неоснователност на жалбата.

image
СЪДЪТ, като взе предвид доводите на жалбоподателите, процесуалното поведение на ответника и прецени събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

От фактическа страна следното: На наследодателя на жалбоподателите Васил Лалев Метев /удостоверение за наследници № 2311/26.07.2007 г./., с влязло в сила съдебно решение по адм.х.дело № 697/2000 г. на 3 "г". с-в, СГС, е възстановена собствеността по реда на ЗВСОНИ по ЗТСУ, ЗПИНМ и др. върху част от имот пл.№ 1578 от кв. 28 /нов пл.№ 7030987 по кад.план от 2001 г./, по плана на в.з. Банкя, с площ 1641 кв.м., по букви А-Б-В-Г-Д-Е-Ж-З-И-Й-К-Л-М-Н-О-П-А на скицата на в.л. Метанов от 19.02.2002 г. /представена по настоящото дело/, представляваща неразделна част от съдебното решение, както и собствеността върху част от имот пл.№ 2389 от кв. 28 /нов пл.№ 7040987 по плана от 2001 г./, м. вилна зона Банкя., с полщ от 693 по букви А-Б-В-Г-Д-Е-Ж-З-И-Й-А по скицата на в.л. Метаниев от 19.02.2002 г. /представена по настоящото дело/, представляваща неразделна част от съдебното решението. За възстановените имоти наследодателят на жалбоподателите се е снабдил с констативен нотариален акт за собственост под № 176, том V по нот.дело № 888/2003 г. на Нотариус Червенкова.

Със заповед № РД-50-188/ 01.09.2003 г. на Кмета на СО-район "Банкя", е одобрено попълване на кадастралната основа с възстановения на наследодателя на жалбоподателите имот с площ от 693 кв.м., като същият е нанесен с пл.№ 2140 в кв. 28 по кафявите линии, щрихи и букви А-Б-В-Г-Д-Е-Ж-З-И-А. При извършена от настоящия съдебен състав служебна справка, е установено, че заповедта, с която е одобрено попълването на кадастралната основа е обжалвана от лицето Бойко Здравков Георгиев и по жалбата е висящо съдебно производство по а.х.дело № 3666/04 г. на 3 "б" с-в на СГС - неприключило към датата на устните състезания по делото.

С молба вх.№ АГ-94-В-139/ 18.05.2006 г., наследодателят на жалбоподателите е заявил по специалния ред на пар. 1, ал. 2 от ЗВСОНИ по ЗТСУ, ЗПИНМ и др., искане за допускане на градоустройствена процедура - отреждане на УПИ, за възстановения имот пл.№ 2140.

С решение на РЕСУТ, постановено с протокол № 14/ 15.06.2006 г., е постановен отказ по искането, с мотива че заповедта, с която е одобрено попълването на кадастралната основа с имот пл.№ 2140 е обжалвана и е предмет на висящо съдебно производство.

С обжалвания акт, постановен от Кмета на СО-район "Банкя", отказът на РЕСУТ - за допускане на градоустройствена процедура е потвърден. По делото е представена заповед на Кмета на СО под № РД-09-1865/ 02.10.2003 г., с която на Кметовете на райони са делегирани правомощията за постановяване на откази за одобряване на изменения на плановете за регулация, както и за постановяване на откази за изменение на подробните устройствени планове.

При така установените обстоятелства по делото съдът от правна страна приема следното:

Жалбата е ОСНОВАТЕЛНА.

От събраните по делото писмени доказателства категорично се установи, че собствеността върху процесния имот е била реституирана на наследодателя на жалбоподателите по реда на специалния закон - ЗВСОНИ по ЗТСУ, ЗПИНМ и др., както и че за същия е била поискано допускане на градоустройствена процедура, представляваща отреждане за процесния имот на самостоятелен УПИ, на основание пар. 1, ал. 2 от същия закон. Приложимата в конкретния случай норма, на която наследодателят на жалбоподателят е основал искането си, създава задължение за административния орган да допусне процедурата, като същият действа при условията на обвързана компетентност - нормата на ал. 2 на пар. 1 от ЗВСОНИ по ЗТСУ и др. изрично предвижда, че заповедта, с която се възстановява собствеността /в случая - съдебното решение, което я замества/, е задължително за кмета на общината, както при наличието на акт за реституиране на собствеността - той е задължен да постанови исканата промяна в регулационния план. Като не е сторил това в конкретния случай, ответникът е постановил с обжалваният отказ - незаконосъобразен административен акт, който следва да бъде отменен. Следва да се отбележи, че фактът на съдебно обжалване на заповедта, с която реституираният имот е нанесен в действащия кадастрален план, не е основание за отказ за урегулирането му по реда на пар. 1, ал. 2 от ЗВСОНИ по ЗТСУ и др., а може да послужи само като основание за спиране на административната процедура по урегулирането на имота - до приключване на съдебното производство по обжалването.
С оглед изложените доводи, съдът приема, че обжалваният отказ следва да бъде отменен, а преписката - върната на ответника - за ново произнасяне по молбата на наследодателя на жалбоподателите, съобразно мотивите на настоящото решение.

При този изход на делото, в тежест на ответника са направените от жалбоподателите разноски по делото в размер на 10,00 лв., съгласно нормата на чл. 64, ал. 1 от ГПК /отм./, вр. с чл. 45 от ЗАП /отм./ и пар. 4, ал. 1 от АПК.

Воден от горните мотиви, Съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ, като незаконосъобразен, отказ на Кмета на СО-район "Банкя", обективиран в писмо изх.№ АТ-94-В-139/ 21.06.2006 г., постановен по молба вх.№ АГ-94-В-139/ 18.05.2006 г. - за допускане на заявената градоустройствена процедура за имот пл.№ 2140 от кв. 28 по плана на гр. Банкя, по жалба на Райна Георгиева Метева, Лалю Василев Метев и Владислав Василев Метев, тримата с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 122, вх. Б, ап. 17.

ВРЪЩА, преписката на ответника - СО - район "Банкя" - за ново произнасяне по молба вх.№ АГ-94-В-139/ 18.05.2006 г., съобразно мотивите на настоящото решение.

ОСЪЖДА СО - район "Банкя" да заплати на Райна Георгиева Метева, Лалю Василев Метев и Владислав Василев Метев, тримата с адрес: гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 122, вх. Б, ап. 17, сумата 10, 00 /десет/ лева - разноски по делото, на основание чл. 64, ал. 1 от ГПК /отм./, вр. с чл. 45 от ЗАП /отм./ и пар. 4, ал. 1 от АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............
ЧЛЕНОВЕ: 1. ...............   2. ...............

image

РЕШЕНИЕТО Е ВЛЯЗЛО
в сила на 06.08.2008 година


image

Гарантирано от ГЕРБ! Б. Борисов

image
image

image
Информация image
Район:
БАНКЯ
Местност:
В.з. Банкя-юг-север и в.з. Иваняне
Квартал:
В.З. БАНКЯ
Имот №:
2140
Площ кв.м:
612

ГРАФИЧЕН ИЗРАЗ НА ИМОТА В ГР. БАНКЯ С ПЛАНОСНИМАЧЕН № 2140 ОТ КВ. 28

image

Основна карта: град Банкя, ул. "Свобода" № 1

image

Регулация: град Банкя, ул. "Свобода" № 1

image
Устройствени зони: град Банкя, ул. "Свобода" № 1Виж: Предходно - Определение на Върховният административен съд. Замесен е управляващият кръг "Банкя". Определението е окончателно.


Тагове:   Банкя,


Гласувай:
1Следващ постинг
Предишен постинг

Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: meteff
Категория: История
Прочетен: 3377361
Постинги: 514
Коментари: 1043
Гласове: 19746
Архив
Календар
«  Декември, 2021  
ПВСЧПСН
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031