Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
27.09.2022 17:58 - Жалба до НЕЛК
Автор: meteff Категория: Лични дневници   
Прочетен: 4782 Коментари: 5 Гласове:
4

Последна промяна: 18.02.2023 02:26

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 Ж А Л Б А 

 

от   Л А Л Ю   В А С И Л Е В   М Е Т Е В

 

СРЕЩУ:  ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ № 90005 от 13.09.2022 г.

на ТЕЛК към СБАЛ на онкологични заболявания - София

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НЕЛК,

 

На 14 септември 2022 г. получих горепосоченото Експертно решение № 90005 от 13.09.2022 г. на ТЕЛК към СБАЛ на онкологични заболявания - гр. София, с което ми се определя драстично намален процент на трайно намалена работоспособност от 100% ТНР без чужда помощ, на 50% ТНР с пожизнен срок съгласно Постановление № 225/12.07.2021 г.

Считам, че неправилно ответният орган е определил процента на трайно намалена работоспособност съобразно установеното ми бластомно заболяне – КАРЦИНОМ НА ДЕСЕН БЯЛ ДРОБ И СЪСТОЯНИЕ СЛЕД ДЕСНОСТРАННА ПУЛМОНЕКТОМИЯ – 2014 г., а горепосоченото решение е неправилно и го обжалвам в срока, съгласно разпоредбите на чл. 112, ал. 1, т. 3 от Закона за здравето.

Излагам следните съображения за незаконосъобразност на оспореното решение, а именно:

1. Неправилно ТЕЛК са постановили решението си единствено на база изискани документи, а именно консултация от онколог, без да е извършван личен преглед установяващ реалното ниво на общо-физическо състояние или консултация с пулмолог. А това в случая е било наложително, тъй като са налице усложнения, които не са налични в документите. Видът и степента на увреждането/степента на трайно намалената работоспособност се определя въз основа на подробна клинико-експертна анамнеза, задълбочен клиничен преглед, насочени лабораторни и функционални изследвания и данните от наличната медицинска документация, даващи представа за функционалното състояние на заболелия орган и организма като цяло.

2. Посочвам, че наред с голяма загуба на тегло и с придружаващи болести, като намалено зрение и слух, обеззъбяване (пълно/частично), както и обездвиженост придружена с честа и лесна уморяемост, задух в покой и т.н. Въпреки по-голямото обездвижване и влиянието на придружаващите фактори, ТЕЛК в решението си не е взела предвид изводите относно неподвижността и уврежданията, като е намалила процента трайно намалена работоспособност на 50%. Считам, че следва вместо ниска степен на увреждане, да ми бъде определена тежка степен на увреждане – предвид сегашното ми общо-физическо и свързаното с това психично състояние.

3. Симптомите на рак на белите дробове включват: повишен задух, както и прекомерна умора (изтощение) и летаргия. Неспецифични симптоми: отпадналост, загуба на апетит, загуба на тегло (бързо и значително отслабване на тегло), придружено с болки в костите и главоболие. Тези симптоми не са регистрирани и съоветно отчетени в решението на ТЕЛК.

4. При всички случаи трайната неработоспособност – вид и степен на увреждане – се определя според засегнатите органи и степента на функционалните нарушения, както и при много разпространени дефекти, като счупвания на ребра и изразени деформации на гръдния кош.

5. В науката е доказано, че при пациенти с дребноклетъчен карцином на белия дроб преди лечение, стадият е статистически значим фактор за преживяемостта. При всички пациенти с дребноклетъчен карцином SUVmax на регионалните лимфни възли се свързва статистически значимо с преживяемостта. Установено е средното време за настъпване на рецидиви при дребноклетъчния карцином.

6. Въпреки, че привидно общото състояние дълго време може да остане добро. Най-голяма стойност за правилната диагноза имат бронхологичното изследване по-специално бронхографията, и комплексното ангиологично изследване. Чрез бронхографията се установяват характерните торбовидни или цилиндрични разширения на бронхиалното дърво.

7. По никакъв начин в решението не личи да са взети под внинание и някои от придружаващите заболявания: Захарен диабет (ренален) тип 2 (неинсулинозависим); Прекаран: Хепатит тип А и B. Би следвало при определяне на окончателния процент на трайно намалена работоспособност се вземат предвид и процентите, определени за функционалния дефицит на прицелните органи, следствие на съдово-дегенеративния синдром.

8. Отправните точки за оценка на намалената работоспособност в проценти не изчерпват всички възможни страдания и техните комбинации. Те имат указателен характер и по тях следва да работят органите на експертизата на работоспособността. Ръководейки се от тях и правейки сравнение със сродни страдания и състояния, те ще могат правилно да определят във всеки отделен случай степента на намалената или загубената работоспособност и няма да допуснат голямо различие в оценката при приблизително еднакви увреждания.

9. Водещо при определяне степента на намалената работоспособност е експертната оценка на функционалния дефицит, обусловен от заболяването, а посочените %-ти са ориентировъчни и не се налага спазването им с математическа точност, още повече предвид средно/тежка степен на функционалните нарушения.

10. Констатираното заболяване, стадият на неговото развитие и обусловеният функционален дефицит се съобразяват със съответната отправна точка от приложение № 1 към чл. 93, ал. 1 от Наредбата за експертизата на работоспособността. Когато няма визирана отправна точка, намереното здравно състояние се отнася към най-близката по съдържание точка и се прави подробна обосновка.

11. Когато са налице няколко увреждания, за всяко от които в приложение № 1 към чл. 93, ал. 1 от Наредбата за експертизата на работоспособността е посочен отделен процент, но не е посочена такава комбинация от увреждания, общата оценка на намалената работоспособност се определя, като за основа се взема най-високият процент по съответната опорна точка и към него се прибавят останалите, изчислени последователно и пропорционално спрямо процента на остатъчната работоспособност.

 

МОЛЯ, след като се уверите в основателността на гореизложените от мен доводи – да отмените обжалваното решение на ТЕЛК, като издадете ново решение с всички произтичащи от това правни последици; респективно - да го отмените изцяло или отчасти и да го върнете за ново освидетелстване с указание за отстраняване на допуснатите грешки и пропуски в решението.

МОЛЯ, да насрочите дата на която да се явя пред Вас, съгласно разпоредбите на чл. 45, ал. 1 от ПУОРОМЕРРКМЕ.

                                    

                                     

27.09.2022 г.                              С уважение: ..............................

гр. София                                                              /Лалю Метев/


.....................................................................................................................................................

ОТНОСНО:  Образуваното адм. производство по жалба против

ЕКСПЕРТНО РЕШЕНИЕ № 90005/13.09.2022 г. на ТЕЛК

към СБАЛ на онкологични заболявания - София,

определено за разглеждане на 23.11.2022 г.

 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НЕЛК,

 

Получих Вашето Уведомление за образувано в НЕЛК административно производство по чл. 112 от ЗЗ във връзка с Експертно решение № 90005 от 13.09.2022 г. на ТЕЛК към СБАЛ на онкологични заболявания - гр. София, с което ми се определя неправилно намален процент на трайно намалена работоспособност от 100% ТНР без чужда помощ, на 50% ТНР с пожизнен срок, от което съм недоволен и в срока обжалвах по компетентност пред вас.

Продължавам да смятам, че неправилно ответният орган е определил процента на трайно намалена работоспособност съобразно установеното ми бластомно заболяне – КАРЦИНОМ НА ДЕСЕН БЯЛ ДРОБ И СЪСТОЯНИЕ СЛЕД ДЕСНОСТРАННА ПУЛМОНЕКТОМИЯ – 2014 г., а горепосоченото решение за неправилно издадено и в нарушение на материалния закон и наредбите третиращи медицинската екпертиза.

Прилагам допълнителни експертни становища от онколог и пулмолог, относно обективното ми функционално здравословно състояние, а именно:

1. Консултация от онколог /оригинал/ - от наблюдаващ лекар /3 листа/

2. Консултация от пулмолог /оригинал/ - с приложени изследвания

МОЛЯ, да вземете в предвид приложените допълнителни експертни мед. становища и да отмените обжалваното решение на ТЕЛК, като издадете ново такова, с което имайки предвид данните за настоящето ми трайно влошено функционално здрав. състояние да ми бъде запазен установения до момента /трайно, след петата година/ намален процент на нетрудоспособност от 100%, предвид степента и характера на увреждането и съпътстващите го множество други не взети под внимание заболявания /ренален диабет от 5- годишен; прекарани хепатит А и В; определен за ОГВС – 1986 г.; счупено ребро/ребра; деформиран гръден кош; намален слух, зрение и обеззъбяване/.

 

22.11.2022 г.                              С уважение: ..............................

гр. София                                                                /Лалю Метев/


....................................................................................................................................................

ДО

ДИРЕКТОРА НА

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТУК

 

КОПИЕ

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТУК

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Недоволен съм от Разпореждане № 681020 /1/ 06.01.2023 г. за спиране на пенсия, както и от предходно Разпореждане № 6810206684 от 26.10.2022 г. за изменяне на пенсия, издадени от НОИ Териториално поделение - София-град, дирекция “Пенсии”, и го обжалвам в срока на основание чл. 117, ал. 2 от КСО пред ръководителя на съответното Териториално поделение на НОИ, като считам същото за погрешно и незаконосъобразно издадено в нарушение на АПК, а от друга страна за нищожно постановено, както и дискриминиращо.

На практика, налице е отказ и неправилно определяне и изменение на пенсия, добавките и компенсациите към тях. Личната ми ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ по чл. 74 от КСО за 100.00 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане е отпусната от 11.03.2014 г. и изменяна след всяко преосвидетелстване.

Срокът на предходното Експертно решение на ТЕЛК е изтекъл на 01.06.2022 г., и е продължен служебно до края на годината. Подадено е в срок изискуемо заявление още на 31.03.2022 г., но поради независещи от нас обстоятелство и забава органите на медицинската експертиза насрочват дата за явяване чак през септември месец.

Издадено е ново ЕР № 90005/13.09.2022 г., като същото е обжалвано по чл. 112 от Закона за здравето. С ЕР № 91318/23.11.2022 г. на НЕЛК, отменя и връща горепосоченото решение за ново освидетелстване.

От така описаната фактологическа обстановка е видно, че НОИ е действал неправилно и незаконосъобразно, като е издал един нищожен акт, стъпвайки на НЕвлязъл в законна сила и впоследствие отменен акт, с което превратно и напълно избирателно е изменил драстично размера /надолу/ на пенсията и последващо я е прекратил/спрял, като избирателно същевременно е неглижирал срока, а именно – пожизнен.

Моля, да имате предвид, че с решение, влязло в сила от 29 януари 2023 г., служебно се възстановяват правата на лицата с изтекъл срок на експертно решение и подали заявление за преосвидетелстване, когато е налице забавяне в медицинската експертиза.

Също така считам, че не се налага да съобщавам на органите по пенсионно осигуряване относно каквато и да било промяна в обстоятелствата водещи до спиране, прекратяване или изменяне на личната ми пенсия за инвалидност, както и промяна в адреса.

Предвид гореизложеното, след като се уверите в правилността на доводите ни, моля да отмените обжалваните разпореждания с които ми се нарушават права, и същевременно ми бъде възстановено незабавно изплащането на отпусната лична ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ ПОРАДИ ОБЩО ЗАБОЛЯВАНЕ, в определеният й законно размер, считано от 01.07.2022 г., а именно 537.05 лв., ведно с добавките и компенсациите към тях.

 

София, 17.02.2023 г. С УВАЖЕНИЕ: ...........................

 Гласувай:
41. meteff - https://www.facebook.com/photo/?fbid=10225784202004217&set=pob.1006677532
09.12.2022 17:09
Да оцеляваш у нас с доказано диагностициран злокачествен тумор /т.н. рак/ и отстранен 55% орган, си е направо малшанс, но и да е имало как да оцелееш, МВР-държавата така се е погрижила да те смачка психически, че и финансово съвсем, та да ти се иска да не си оставал жив... Сагата продължава! „Въз основа на изложените констатации специализиран състав по Вътрешни, Белодробни и Сърдечно-съдови болести отменя и връща експертното решение на ТЕЛК за ново освидетелстване, като при постановяване на новото решение ТЕЛК следва да се съобрази с дадените указания.” (ЕР на НЕЛК от 23.11.2022 г.) Ей, хора, направо, уморих се от това ходене по мъките, нищо че ме знаете като никак лесно даващ се, но това по никакъв начин не ме успокоява, да не ви казвам как се преживява с пенсия от 247 левчета = 123€, след онова последно широко рекламирано нещо, като увеличение, оказващо се прах в очите на хората или чисто и просто вид организирано планиран геноцид, като по заповед от горе на щуката ...взела се за Господ!
цитирай
2. meteff - https://www.facebook.com/photo/?fbid=10226465497676183&set=pob.1006677532
24.03.2023 14:00
БЛАГОДАРЯ, ЗА ПОДКРЕПАТА И ГРИЖИТЕ НА ВСИЧКИТЕ ТАМ ИНСТИТУЦИИ, КАТО НОИ, ПРИЗВАНИ ДА СЕ ЗАНИМАВАТ С ВСЯКАКВИТЕ ХОРСКИ БОЛЕЖКИ И НАЛЕЖАЩИ НУЖДИ! ОБЕЩАВАМ СИ, ВСЕ ПАК КАТО УСПЕЯ ДА ОЦЕЛЕЯ НЯКАК СИ, И МАЛКО ОТ МАЛКО ПОЧНЕ ДА МИ РАЗМИНАВА, ДА НЕ ВИ ЗАБРАВЯ НИКАК, КАТО НЕ ВИ ОСТАВЯМ НА МИРА И ЗА СЕКУНДА, ЗА ЩЯЛО И НЕЩЯЛО, ПО ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ПРЕДВИДЕНИ В ЗАКОНА СПОСОБИ И НАЧИНИ. ДРЪЖТЕ СЕ, БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И ВСЕ ТАКА НЕПЕТИ, ПАЗЕТЕ СИЛИЦИ, ЧЕ ВИ ИДАТ НАНАГОРНО ТЕЖКА ПОРЕДИЦА ОТ РАЗТЯЖИТЕЛНИ БАНКЕТИ, ЕКЗОТИЧНИ ВОАЯЖИ, СВЕТЛИ ДНИ И РАЗНИ ДР. ГЛЕЗОТИИ; ХАЛАЛ ДА СА ВИ! КОЛКОТО ДО ИЗРАЗЕНОТО ПИСМЕНО В ОФИЦИАЛНА ФОРМА РЕШЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА НА ТП НА НОИ – СОФИЯ ГРАД, ДА МУ Е ПРОСТЕНО МИЛИЦИОНЕР-КАРУЦАРСКОТО ОТНОШЕНИЕ, НЕ ЧЕ СМЕ И ОЧАКВАЛИ ДРУГО НЯКАКВО ТАКОВА, ОСВЕН МОЖЕ БИ ПО СЪЩЕСТВО ЕДНО НАЙ-ЕЛЕМЕНТАРНО, ВЪЗПИТАНО И БЕЗПРИСТРАСТНО ОТНОШЕНИЕ, АКО НЕ ПОДКРЕПА ИЛИ ПЪК ПРОСТО НОРМАЛНО, ЧОВЕШКО ИЗВИНЕНИЕ, НАМЕСТО ТОВА ВСЕИЗЖИВЯВАНЕ КАТО НЯКОЙ НЕПОГРЕШИМ И БЕЗКОНТРОЛЕН ГОСПОДАР НА ВСЕЛЕНАТА. И НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО, ЩЕ ПОМОЛЯ ЗАНАПРЕД, КАТО ИЗЛЕЗНЕ НЯКОЯ НОВА Я'ЗАКОНЧЕ, Я'НАРЕДБИЧКА, МОЛЯ, В ПЗР ИЗРИЧНО ПОСОЧВАЙТЕ ЗА КОГО ТОВА НЕ ВАЖИ ПОИМЕННО, ТОЛКОВА Е ЛЕСНО И ПРОСТО, ЧЕ ДА СИ СПЕСТИМ ВЗАИМНО НЕРВИТЕ, С КОЕТО ОБАЧЕ НЕ СЕ ЧУВСТВАЙТЕ ОСВОБОДЕНИ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ ДА НИ ИЗПЛАТИТЕ ВСЕ ПАК НЯКОГА ЗАБАВЕНИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО ПЕНСИИ, ВЕДНО С ДОБАВКИТЕ И КОМПЕНСАЦИИТЕ КЪМ ТЯХ, КАТО ВСЕ ПАК НИ И УВЕДОМИТЕ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН КОГА ВЪЗНАМЕРЯВАТЕ ДА СТОРИТЕ ТОВА ЧУДО, ЩОТ' ОТДАВНА БАБА-ВИ-ВАНГЯ (ОТ ДС-ТО) Я НЯМА, ЗА ДА ВИ ПРЕПИРА И БЪРШЕ ОСТАВЕНОТО ПОСЛЕ ВАС. КАК РАБОТИ ДЪРЖАВАТА, ЗАЩО ВСЕ СЕ СТИГА ДО УНИЖЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ДОКОГА ЧИНОВНИЦИ ЩЕ СЕ ЧУВСТВАТ БЕЗНАКАЗАНИ ИГРАЕЙКИ СИ С ЧОВЕШКИТЕ СЪДБИ?
цитирай
3. meteff - https://www.facebook.com/photo/?fbid=10226487865275359&set=a.10205473532850182
27.03.2023 12:48
Съжалявам, сигурно се повтарям, но инак има голяма вероятност твърде скоро да избухна! Да припомним, в обсега на защита правата на хората с увреждания се включват въпросите, засягащи някои от следните теми: Социално-икономическа защита на хората с увреждания и техните права, свързани с отпускане на целеви и месечни парични помощи; Право на пенсия за хората с увреждания: Включва правата, свързани с отпускането и наследяване на пенсии, базирани на увреждане; Право на достъпна среда, включва правата, свързани с: достъпна архитектурна среда, достъп до информация, достъпен транспорт и инфраструктура, достъпни публични услуги; Медицинска експертиза: включва освидетелстване и преосвидетелстване на увреждането; Право на здравеопазване: включва правата на хората с увреждания в етапа на рехабилитация; Облекчения при предоставяне на административни или други публични услуги: включват се различните облекчения при предоставяне на услуги на хората с увреждания; Облекчения при ползване на общински услуги: включват се правата, свързани с осъществяваните политики на отделните общини; Права на хората с увреждания за участие в културния живот, почивка, свободно време и спорт. Това, за припомняне и улеснение на широката публика. С други думи казано, когато лишиш целенасочено и продължително във времето един определен човек в неравностойно положение дори само от едно от правата му, то засяга както неговото достойнство, така и застрашава нормалното човешко съществувание, като пряко води след себе си до хаос и непредвидимост в системата на обществените взаимосвързаности. Въпреки всички дадени публични обещания за изплащане на дължимите средства от началото на месец март, това неоправдано се бави и принципно не се случва, и все още една значителна част от хората с увреждания, които остават без средства, необходими буквално, за да оцеляват, което е категорично равнозначно на проява на вид геноцид в условията на вече станалата перманентна проява не само на институционална немощ, но и на форма на унизително отношение.
цитирай
4. meteff - За възстановяване изплащането на инвалидна пенсия пред ТП на НАП – София град
27.03.2023 15:17
...на 8.03.2023 г. вече имам издадено ново ЕР на ТЕЛК, с пожизнен срок. От Ваше решение от 16.03.2023 г. на Директора на ТП на НОИ – София град, е видно че така цитираното решение не е било разглеждано и съответно обсъдено по никакъв начин от Вас, въпреки че още на 9.03.2023 г. посетих на място НАП на бул. Стамболийски, с въпроси и представих същото в оригинал за преглед, поради което считам, че отговорът Ви съдържащ се в решение, освен че за мен остава неудовлетворителен, е и непълен по така разгледаната от Вас не в цялост преписка, което от своя страна представлява нарушение на административните правила и процедури, а невземането под внимание на от особена важност за правилното решаване на случая доказателство, избирателно, се явява и нарушение на материалния закон и представлява сериозна пречка за легитимирането на издаденият незаконосъобразен адм. акт, от една страна, а от друга с това ни се прегражда пътя за постигането на търсеният от нас изход, а именно незабавното възобновяване на произволно и незаконосъобразно спряната ми пенсия и неизплатени до момента суми. Прилагам ново ЕР на ТЕЛК получено на дата 8.03.2023 г. Моля, след като се запознаете и уверите в правилността на всичко изложено до тук, да съобразите изцяло новото си решение в светлината на гореизложените обстоятелства, като го допълните и посочите изрично кога точно ще бъде възобновено изплащането на спряната ми от нова година инвалидната пенсия, като дата, и същевременно държа да получа вашето разбиране. Също така считам, да не обжалвам така обезсмисленото решение по-нататък пред съда, тъй като поради забавянето на решението Ви във времето, иначе в срока, и коренно променената ситуация, обезсмисля по нататъшното развитие по този ред, поради което не смятам да продължавам да се въртя в този така поставен омагьосан кръг, в който резултатът би бил същият, а именно заобикалянето на проблема и неговото нерешаване, като си запазя правото да сезирам евентуално Комисията по дискриминация със случая.
цитирай
5. meteff - https://www.facebook.com/photo?fbid=10226507667330398&set=t.1006677532
01.04.2023 18:07
Понякога, имам разбирането, че ще бъде по-целесъобразно в някои от законите, направо под линия да се добавя изрично поименно за кого точно те не бива да или не важат, за да си спестяваме взаимно енергията и нервите в неравната битка с бездушната бюрокрация, след вече година ходене по мъките. Благодаря, за загрижеността и застъпничеството от страна на Омбудсмана!
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: meteff
Категория: История
Прочетен: 3971958
Постинги: 787
Коментари: 1556
Гласове: 20070
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031