Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
09.11.2012 18:27 - Лицата на Омбудсмана...
Автор: meteff Категория: Политика   
Прочетен: 3055 Коментари: 0 Гласове:
2

Последна промяна: 10.11.2012 06:49

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
Омбудсманът иска да се създаде резервен фонд за
изплащане на дължими суми на граждани, установени
с влезли в сила решения срещу държавни органи


 image   image   
image

 

Националният омбудсман изпрати препоръка до министъра на финансите Симеон Дянков и до Висшия съдебен съвет (ВСС) за спешно решаване на проблема с неизпълнението на съдебни решения, с които на граждани са присъдени парични обезщетения от държавни органи.

Омбудсманът пише, че съгласно чл. 519 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) не се допуска принудително изпълнение на парични вземания срещу държавни учреждения. Паричните вземания срещу тях се изплащат от предвидения за това кредит по бюджета им. За тази цел изпълнителният лист се предявява на финансовия орган на съответното учреждение. Ако няма кредит, висшестоящото учреждение предприема необходимите мерки, за да се предвиди такъв най-късно в следващия бюджет (чл. 519, ал. 2 от ГПК).

Константин Пенчев напомня за Решение № 15 от 21.12.2010 г. по к. д. № 9/2010 г., в което Конституционният съд (КС) приема, че подобна уредба не противоречи на Конституцията. Съдът посочва, че положението на държавата е различно, защото нейното подчинение на закона се отличава от това на гражданите, тъй като в него се проявява т. нар. Nobileofficium – държавата по дефиниция трябва да е почтена и отговорна. В този контекст принудителното изпълнение срещу вещи и парични суми – собственост на държавата, е неприложим способ за събиране на парични вземания, поради идентичността на субекта и обекта на принудата – държавата и нейната собственост.

В препоръката си Константин Пенчев пише: „В практиката си установих, че в много случаи държавните учреждения не действат, както се предполага и от цитираното решение на КС, „почтено и отговорно”, когато става въпрос за изпълнение на установени парични вземания срещу тях. Към мен са се обръщали жалбоподатели с искане за съдействие за изпълнение на влезли в сила съдебни решения...” [б.р. срещу Държавата, респективно срещу Министъра на финансите]

Омбудсманът напомня, че според съдебната практика на Европейския съд по правата на човека забавеното по вина на властите изпълнение на съдебни решения и липсата на институционален контрол над изпълнението на такива решения представлява нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

„Липсата на средства в бюджета на съответните институции не може да служи като оправдание за забавянето или неизпълнението на плащането на присъденото задължение. В този смисъл в нормативната уредба няма достатъчно гаранции за защита на правата на гражданите и не съществува действащ механизъм за изпълнението на влезли в сила съдебни решения срещу държавни учреждения, с които се присъждат суми в полза на гражданите” – категоричен е Константин Пенчев.

Омбудсманът препоръчва на министъра на финансите Симеон Дянков и на ВСС да предприемат необходимите действия, които да гарантират изпълнението на парични вземания срещу държавните учреждения. Неговата конкретна препоръка е да се създаде резервен фонд към МФ и към ВСС, което да позволи изплащането в разумен срок на дължими суми на гражданите, установени с влезли в сила съдебни решения срещу държавни институции.

гр. София, 8 ноември 2012 г.              Омбудсманът е застъпник за правата на хората и пазител на обществения интерес. Той е висш и независим конституционен орган, който се избира от Народното събрание за срок от пет години.

Омбудсманът е независим в своята дейност и се подчинява само на Конституцията, законите и международните договори, ратифицирани и влезли в сила за Република България.

Омбудсманът се застъпва с предвидените в Закона за омбудсмана средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги.

Омбудсманът няма правомощия да отменя административни актове. Неговата задача е чрез силата на аргументите и справедливото обществено мнение да убеди един административен орган да поправи своята лоша администрация, да отмени свои актове, с които накърнява правата на хората. Омбудсманът, от своя страна, не може да представлява гражданите пред съда и да води съдебни дела от тяхно име.

Всеки гражданин (български или чуждестранен) може да се обърне към омбудсмана с жалба или сигнал срещу работата на: държавните и общинските органи и техните администрации; лицата, които предоставят обществени услуги, като например топлофикационни, електроснабдителни, телекомуникационни, ВиК услуги, образование, здравеопазване и др.; администрацията на съдебната власт – например, когато неоправдано се бавят и не се решават с години съдебни производства.
Спор за "Лев" между Областна управа-Плевен и наследниците на
Първо българско за цимент АД Лев гр. Плевен -
излъчен на 21.04.2003 г. по БНТ

 

Фабриката за производство на цимент "Лев" е почнала работа през 1909 година и е била най-голямата на Балканите. Нейните акционери са били предприемчиви и сериозни бизнесмени, които никога не са си раздавали дивиденти, а са влагали печалбата в производството. 

След 1944-та година фабриката се национализира, а през 2000-ната година, заводът се продава от държавата на гръцката фирма "Титан" за около 8 и половина милиона долара. Междувременно наследниците на акционерите на дружеството "Лев" се опитват да си реституират част от огромното имущество на предприятието. 

Плевенският окръжен съд определя обезщетение за наследниците в компенсаторки и 35 хиляди лева в пари. Областният управител обжалва решението с мотив, че парите се изчисляват по грешна методология. Съдът се съгласява и отсъжда обезщетения от 362 000 лева, т.е 10 пъти повече. Сега идва и върхът на абсурда. Областната управа не обжалва и решението влиза в сила, след което областният управител отказва да изплати както парите, така и компенсаторните бонове. 

Оказва се, че гражданите не могат да обжалват решения влезли в сила, а държавата може да иска отмяна на решението, като прилага нови данни от държавни институции. 

Калина Пецова, юрисконсулт на Областна администрация - Плевен: "По повод на същото решение, сме събрали документи от поземлената комисия, от данъчните, от което става ясно, че същото е основано на неверен документ." 

Ако държавата ви осъди, ще ви вземе и телевизора и четката за зъби, ако не платите. Ако вие осъдите държавата за пари, тя може да не плаща 1 година, след което можете да осъдите чиновника, който пряко ви отказва да плати…и толкоз. 

Калина Пецова, юрисконсулт на Областна администрация - Плевен: "Решението за 35 хиляди лева не е обжалвано, а отменено, както имаме намерение и да отменим и това. Не сме го обжалвали в срок, защото при нас има много преписки, явно е станала техническа грешка." 

Е, разбира се остава аргумента - държавата действа винаги отговорно и брани интересите на народа - за сметка на ограбените до шушка от тях българи. 


© Българска Национална Телевизия. Излъчено на 21.04.2003 г. 

Рейтинг на най-гледаните предавания в жанровете "Публицистика" 
и "Коментари и анализи" през седмицата 21.04.2003-27.04.2003 

№ 13; Канал 1; Дата: 21.04.03, ден: понеделник; От 19:01, до 19:06 ; Предаване: Частен случай; Рейтинг 6,0%, рейтинг 448000; Пазарен дял 22,6%; Покритие 6,8%, покритие 506000. 

Източник: TVplan/TNS People Meter System, ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН #17, стр. 15Държавата не плаща обезщетение за завод "Лев" -
излъчен на 26.01.2004 г. по БНТ

Заводът за цимент "Лев" – акционерно дружество в Плевен е построен в началото на миналия век. Заводът е едно от най–големите и успешни предприятия в България. След 9–ти септември 1944 година, той е национализиран и държавата си го ползва и печели от него 45 години. Идва демокрацията и се гласуват реституционните закони. Сега наследниците на първоначалните собственици си искат завода. 

Държавата не връща завода на неговите собственици, а го продава по съмнителен начин и прибира все пак около 6 милиона долара. След 5 дела в рамките на 4 години 20–те наследника получават от съда решение, влязло в сила преди 2 години за реална компенсация в размер на 362 000 лева. Нищожна сума в сравнение с получените от държавата 12 милиона лева. 

Сега държавата, чрез осъдения областен управител на Плевен, иска тълкуване на съдебното решение. Тя смята, че част от тези пари трябва да плати община Плевен. Съдът отхвърля молбата за тълкуване. 

Всъщност, съдът е осъдил областния управител като представител на държавата да плати определена сума. Съдът логично отказва да разпредели парите за обезщетение между държавата и общината, понеже общината не е ответник по въпросното дело. 

Когато държавата ви начисли погрешно сума за плащане например за ток или телефон, първо иска да я платите, а след това, ако сте още жив, да я осъдите. Освен това става ясно, че държавата сега се заяжда дали да плати парите от десния или от левия си джоб. 

Министерството на финансите все пак отговори на нашето запитване по–конструктивно. Те ни съобщават, че цялата сума е предвидена в бюджета за тази година и ако Върховният съд пътвърди решението на Плевенския съд, ще плати парите изцяло.
  "В изпълнение на закона - чл. 399, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс Министерството на финансите е предприело необходимите действия да бъдат предвидени средства в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2004 г. за изплащане на предявените претенции, за което е уведомило наследниците и областния управител. Средствата са заложени в бюджет 2004 г. и ще бъдат изплатени след приключване на производството по тълкуване на цитираното решение на Плевенския окръжен съд, поискано от областния управител като административен орган по чл. 3 от ЗОСОИ. В Министерство на финансите по настояване на сина на проф. Метев е проведена среща с него на 11.12.2003 г., на която юристите, занимаващи се с този случай, са отговорили на поставените въпроси."

"Министерство на финансите следва принципа на прозрачност както в дейността си, така и в контактите със средствата за масова информация, работи в интерес на всички данъкоплатци, и е длъжно да се съобразява с актовете на независимата съдебна власт."

© Българска Национална Телевизия. Излъчено на 26.01.2004 г. 

Рейтинг на най-гледаните предавания в жанровете "Публицистика" 
и "Коментари и анализи" през седмицата 26.01.2004-01.02.2004 

№ 5; Канал 1; Дата: 26.01.04, ден: понеделник; От 18:48, до 18:54 ; Предаване: Частен случай; Рейтинг 11,8%, рейтинг 880000; Пазарен дял 31,9%; Покритие 15,7%, покритие 1166000. 

Източник: TVplan/TNS People Meter System, ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН #5, стр. 18

 

 ДОСИЕ:

Напомняме, че съгласно чл. 283б. от Наказателния кодекс (Нов - ДВ, бр. 62 от 1997 г., доп., бр. 92 от 2002 г.) Длъжностно лице, което пречи или затруднява упражняването от собствениците на правата им, възстановени по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти, по Закона за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за планово изграждане на населените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона за държавните имоти и Закона за собствеността и по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, Закона за приватизация и следприватизационен контрол или чрез влезли в сила съдебни актове по друг закон, се наказва с лишаване от свобода от две до шест години.

Срещу инж. Милчо Здравков Илиев
, бивш областен управител на Плевен, тече проверка с оглед данни за престъпление по чл. 282 от НК наредена с разпореждане №463/28.03.2001 на Ив. Шарков - Прокурор в Окръжна прокуратура гр. Плевен по отношение на отказ от изпълнение на влезли в законна сила решения на Окръжен съд - Плевен и Върховния административен съд. 

Срещу Николай Николов Маринов, бивш областен управител на Плевен, тече проверка с оглед твърдения за извършено престъпление по чл. 283Б от НК наредена с разпореждане №1174/10.09.2002 на В. Савова - Прокурор в Окръжна прокуратура гр. Плевен във връзка с неизпълнение на влезли в законна сила решения на Върховния административен съд и Окръжен съд - Плевен.
Гласувай:
2Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: meteff
Категория: История
Прочетен: 3559131
Постинги: 520
Коментари: 1047
Гласове: 19835
Архив
Календар
«  Януари, 2023  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031