Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
19.12.2023 11:50 - Калоферската дружба в София
Автор: meteff Категория: История   
Прочетен: 667 Коментари: 0 Гласове:
4

Последна промяна: 21.12.2023 03:13

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 image

Калоферската дружба в София се съставя на 21 ноември 1904 г. Тя е втора по ред сред земляческите организации в столицата, след сливенската, но скоро се издига до ранга на най-влиятелната и успешна от тях.

Калоферска културно-просветна дружба. София


Настоятелство през 1905 година: Христо Д. Павлов, Иван Н. Бракалов, Тодор Хр. Гълъбов, Никола Начов, Иван Т. Бракалов, Иван Хр. Брадинов, Никола Донков.

Настоятелство през 1929 година: председател Никола Начов, подпредседател зап. полковник Драгоя Бояджиев, касиер Аврам П. Аврамов, секретар Тодор Ст. Кънев, съветници: Минко Фетваджиев, Иван Д. Чавдаров, Никола Донков; Контролна комисия: Г. Донков, Никола В. Блъсков, Д. К. Диманков.

Настоятелство през 1937/38 година: почетен председател Никола Начев, председател Стефан Фетваджиев, подпредседател Тодор Ст. Кънев, секретар Иван Сираков, касиер Аврам П. Аврамов, съветници: Минко Фетваджиев, Георги Кованов, Хр. Златаров; Контролна комисия: Никола В. Блъсков, Христо Тучев.


Дружбата има широко присъствие в почти всички ключови институции на страната, като нейните членове заемат едни от най-високите и престижни длъжности в Екзархията, Двореца, Върховния касационен съд и другите съдилища, Правителството и различните министерства, генералитета и армията, дипломацията, медицината, архитектурата и инженерството, различните образователни институции, както и в много частни фирми, банки и други предприятия.

Дружбата се отличава и с разнообразни инициативи, свързани с благотворителност и запазване на историческото наследство. За почетни членове на Дружбата били избрани екзарх Йосиф I, митрополит Константин, Георги Шопов, Тодор Увалиев, Никола Начов, Иван Г. Бацов, Христо Кънев, Христо Йос. Бацуров, Никола Д. Командарев, архитект Георги Фингов и полк. Христо Калфов.

Към 27 януари 1908 г. членовете на дружбата са 142 души. 
Редовни членове (Подредени по азбучен ред) са: Васил Николов Аврамов (1864-1946), Аврам Петров Аврамов (1864-1941), Стефан Аджаров, Ив. Ангелов, М. Ангелов, Хр. П. Арабаджиев, Мирчо Д. Бацов, Иван Бацов, Христо Йос. Бацуров, Георги Башев, Рада Бешикташлиева, Стойчо Хр. Бешикташлиев, Манол Божилов, генерал Кирил Ботев, майор Драгоя Бояджиев, Никола Бояджиев, Иван Хр. Брадинов, майор Никола Хр. Брадинов, Димитър Н. Брадински, Иван Н. Бракалов, д-р Недялко Н. Бракалов, Иван Т. Бракалов, Богдан Хр. Бракалов, Ангел Бургазов, Петър Бъзайтов, Хр. Бъчваров, Никола Василев, д-р Ст. Ватев, Христо Ганчев, Стефан Гендов, д-р Гиргинов, майор Гроздан Грозданов, Тодор Е. Груев, Тодор Хр. Гълъбов, Иван Дамаскинов, Цветко Дандолов, Дамян Н. Диманков, Яни Димитров, Пенко Добрев, Донко Донков, Никола Донков, Дочо Хр. Дочев, Ив. Г. Драганов, поручик Христю Г. Златаров, Владислав Золотович, д-р Георги Золотович, поручик Д. Золотович, Христю Иванов, Гошо Иванов, Драган Искров, Христо Искров, Димо Калфов, Иван Калфов, Стефан Калфов, Димитър Караминков, Никола К. Катанов, Ив. Ц. Кафеджиев, Георги Кертев, д-р Д. Киров, Стефан Кисйов, Кръстю Ковачев, Христина Кодова, Гъчо Комсиев, капитан Тодор Хр. Комсиев, Г. Хр. Консулов, Генко Косовски, Гъчо Костов, Г. Кривошиев,  протоиерей Ст. Кънев, Марин Кърджиев, Нестор Кърпачев, Г. Хр. Лазаров, Христю Лазаров, Стоян Г. Лалов, Матея Лилов, Ж. Д. Лолов, Т. С. Мангаров, Христю Д. Манджуков, Михаил Е. Манолов, Никола Манолов, Донка Масарлова, Иванка Масарлова, Пенко Милошев, Христю Минков, Мирон Миронов, подполковник Хр. Морфов, подполковник Генко Мархолев (1865-1937), Хр. Мархолев, Найден Г. Найденов, Атанас Неделев, Иван Д. Несторов, Марин Несторов, Петко Нечев, Иван Никитов, Георги Николов, Цветко Новаков, Васил Нойков, Георги Оракчиев, Христо Д. Павлов (1841-1914), Кръстю Пасин, Никола Петров, Димитър Г. Пиронков, капитан Петър К. Попов, Цветко Попов, Генко Пеев, Хр. Л. Рашков, Иван Рибарев, Кою Рибарев, Гроздан Ст. Родопски, Дода Русева, Хр. Сватовски, Георги Хр. Симов, Симо Хр. Симов, Йордан Слепов, Атанас Смедовски, Спас Спасов, Никола Ив. Странски, подполковник Иван Табаков (1868-1925), Катина Табакова, Недю Талмазов, проф. Атанас Видулов Тинтеров (1856-1927), Матея Тодоров, Никола Тончев, Димитър Г. Тошков, д-р С. Хр. Тошков, Генко Трифонов, Иван Трифонов, Иван Д. Тюлев, Петко Н. Тъпчилещов, Славчо Н. Тъпчилещов, Петко Хр. Тъпчилещов, Христо П. Увалиев, Иван Ат. Фетваджиев, Христо Ат. Фетваджиев, Христо Ив. Фетваджиев, Иван Сп. Фетваджиев, Минко Хр. Фетваджиев, Ф. Филипов, Димитър Г. Фингов (1840-1912), Георги Д. Фингов (1874-1944), Константин Ст. Фингов, Георги Хрисов, Илия Христов, Недю Цанков, Спиридон Цветков, Иван Д. Чавдаров, Тодор Д. Чавдаров, Иван Р. Чобанов, Иван Чукурлиев, Иван Шишев.

От основаването на Дружбата до 1924 г. като дарители към нейния фонд поименно са посочени 160 членове и сумата, внесена от всеки от тях. Сред благодетелните членове на Дружбата личат фамилиите на някогашния цариградски български елит – Тъпчилещови, Аврамови (братята полк. Аврам, Васил и Владимир Н. Аврамови, наред с техните братовчеди Аврам П. Аврамов, Лазар Йовчев, Минко Стоев, проф. Атанас Тинтеров, ген. Иван Табаков, полк. Димо Овчаров, Иван Шишев и пр.), Золотович, Тошкови, Шишеви, Морфови, Бракалови, Фетваджиеви, Симови, Караминкови, Странски, Филови, Бацови, Брадинови, Павлови, Бацурови, Комсиеви, Командареви, Кьойбашиеви, Тюлеви, Чоканови, Фингови, Маричкови, Мархолеви, Бояджиеви и т.н.

През 1933 г. Дружбата закупува четиристаен апартамент в Търговския дом в центъра на София. Две от стаите дават под наем, а другите използват за канцелария и библиотека. В канцеларията се провеждат заседанията на настоятелството на Дружбата. До 1944 г. парите от различните фондове, с които е разполагала Дружбата, активно са подпомагали стопанското и културно развитие на Калофер.

След комунистическия преврат и съветската окупация на България, дейността на Калоферската дружба е ограничена или невъзможна. През 1958 г. с указ на Държавния съвет и постановление на Министерския съвет, земляческите дружби са закрити като изиграли вече своята роля. Тяхното имущество е ликвидирано, а дейността им е прекратена. Така тази и другите подобни благородни културно-просветни инициативи са лишени от възможността да се развиват и просперират в бъдеще.

Затова е важно да се увековечат имената на тези общественици, които са дали своя принос за род и Отечество. Това е начин да се почете тяхната памет, да се запази тяхното наследство и да се предаде тяхното послание на бъдещите поколения.Kalofer Cultural and Educational Society. Sofia

The Kalofer Society in Sofia was established on November 21, 1904. It was the second in order among the regional organizations in the capital, after the Sliven one, but soon it rose to the rank of the most influential and successful among them.

Board of Trustees in 1905: Hristo D. Pavlov, Ivan N. Brakalov, Todor Hr. Galabov, Nikola Nachov, Ivan T. Brakalov, Ivan Hr. Bradinov, Nikola Donkov.

Board of Trustees in 1929: Chairman Nikola Nachov, Vice-Chairman Lt. Col. Dragoi Boyadzhiev, Treasurer Avram P. Avramov, Secretary Todor St. Kanev, Advisors: Minko Fetvadzhiev, Ivan D. Chavdarov, Nikola Donkov; Audit Committee: G. Donkov, Nikola V. Blaskov, D. K. Dimankov.

Board of Trustees in 1937/38: Honorary Chairman Nikola Nachev, Chairman Stefan Fetvadzhiev, Vice-Chairman Todor St. Kanev, Secretary Ivan Sirakov, Treasurer Avram P. Avramov, Advisors: Minko Fetvadzhiev, Georgi Kovanov, Hr. Zlatarov; Audit Committee: Nikola V. Blaskov, Hristo Tuchev.

The Society has a wide presence in almost all key institutions of the country, as its members occupy some of the highest and most prestigious positions in the Exarchate, the Palace, the Supreme Cassation Court and the other courts, the Government and the various ministries, the general staff and the army, the diplomacy, the medicine, the architecture and the engineering, the various educational institutions, as well as in many private companies, banks and other enterprises.

The Society also stands out with various initiatives related to charity and preservation of the historical heritage. Honorary members of the Society were elected Exarch Joseph I, Metropolitan Constantine, Georgi Shopov, Todor Uvaliev, Nikola Nachov, Ivan G. Batsov, Hristo Kanev, Hristo Jos. Batsurov, Nikola D. Komandarev, architect Georgi Fingov and Col. Hristo Kalfov.

As of January 27, 1908, the members of the society are 142 people. Regular members (Sorted alphabetically) are: Vasil Nikolov Avramov (1864-1946), Avram Petrov Avramov (1864-1941), Stefan Adzharov, Iv. Angelov, M. Angelov, Hr. P. Arabadzhiev, Mircho D. Batsov, Ivan Batsov, Hristo Jos. Batsurov, Georgi Bashev, Rada Beshiktashlieva, Stoycho Hr. Beshiktashliev, Manol Bozhilov, General Kiril Botev, Major Dragoi Boyadzhiev, Nikola Boyadzhiev, Ivan Hr. Bradinov, Major Nikola Hr. Bradinov, Dimitar N. Bradinski, Ivan N. Brakalov, Dr. Nedyalko N. Brakalov, Ivan T. Brakalov, Bogdan Hr. Brakalov, Angel Burgazov, Petar Bazaytov, Hr. Bachvarov, Nikola Vasilev, Dr. St. Vatev, Hristo Ganchev, Stefan Gendov, Dr. Girginov, Major Grozdan Grozdanov, Todor E. Gruyev, Todor Hr. Galabov, Ivan Damaskinov, Tsvetko Dandolov, Damyan N. Dimankov, Yani Dimitrov, Penko Dobrev, Donko Donkov, Nikola Donkov, Docho Hr. Dochev, Iv. G. Draganov, Lieutenant Hristyu G. Zlatarov, Vladislav Zolotovich, Dr. Georgi Zolotovich, Lieutenant D. Zolotovich, Hristyu Ivanov, Gosho Ivanov, Dragan Iskrov, Hristo Iskrov, Dimo Kalfov, Ivan Kalfov, Stefan Kalfov, Dimitar Karaminkov, Nikola K. Katanov, Iv. Ts. Kafedzhiev, Georgi Kertev, Dr. D. Kirov, Stefan Kisyov, Krastyu Kovachev, Hristina Kodova, Gacho Komsiev, Captain Todor Hr. Komsiev, G. Hr. Konsulov, Genko Kosovski, Gacho Kostov, G. Krivoshiyev, Archpriest St. Kanev, Marin Kardzhiev, Nestor Karpachev, G. Hr. Lazarov, Hristyu Lazarov, Stoyan G. Lalov, Mateya Lilov, Zh. D. Lolov, T. S. Mangarov, Hristyu D. Mandzhukov, Mihail E. Manolov, Nikola Manolov, Donka Masarlova, Ivanka Masarlova, Penko Miloshev, Hristyu Minkov, Miron Mironov, Lieutenant Colonel Hr. Morfov, Lieutenant Colonel Genko Marholev (1865-1937), Hr. Marholev, Naiden G. Naidenov, Atanas Nelev, Ivan D. Nestorov, Marin Nestorov, Petko Nechev, Ivan Nikitov, Georgi Nikolov, Tsvetko Novakov, Vasil Noykov, Georgi Orakchiev, Hristo D. Pavlov (1841-1914), Krastyu Pasin, Nikola Petrov, Dimitar G. Pironkov, Captain Petar K. Popov, Tsvetko Popov, Genko Peev, Hr. L. Rashkov, Ivan Ribarev, Koyu Ribarev, Grozdan St. Rodopski, Doda Ruseva, Hr. Svatoski, Georgi Hr. Simov, Simo Hr. Simov, Yordan Slepov, Atanas Smedovski, Spas Spasov, Nikola Iv. Stranski, Lieutenant Colonel Ivan Tabakov (1868-1925), Katina Tabakova, Nedyu Talmazov, Prof. Atanas Vidulov Tinterov (1856-1927), Mateya Todorov, Nikola Tonchev, Dimitar G. Toshkov, Dr. S. Hr. Toshkov, Genko Trifonov, Ivan Trifonov, Ivan D. Tyulev, Petko N. Tapchilestov, Slavcho N. Tapchilestov, Petko Hr. Tapchilestov, Hristo P. Uvaliev, Ivan At. Fetvadzhiev, Hristo At. Fetvadzhiev, Hristo Iv. Fetvadzhiev, Ivan Sp. Fetvadzhiev, Minko Hr. Fetvadzhiev, F. Filipov, Dimitar G. Fingov (1840-1912), Georgi D. Fingov (1874-1944), Konstantin St. Fingov, Georgi Hrisov, Iliya Hristov, Nedyu Tsankov, Spiridon Tsvetkov, Ivan D. Chavdarov, Todor D. Chavdarov, Ivan R. Chobanov, Ivan Chukurliev, Ivan Shishev.

From the establishment of the Society until 1924, 160 members and the amount contributed by each of them were listed by name as donors to its fund. Among the benefactors of the Society, the families of the former Constantinople Bulgarian elite stand out - Tapchilestovi, Avramovi (the brothers Col. Avram, Vasil and Vladimir N. Avramovi, along with their cousins Avram P. Avramov, Lazar Yovchev, Minko Stoev, Prof. Atanas Tinterov, Gen. Ivan Tabakov, Col. Dimo Ovcharov, Ivan Shishev, etc.), Zolotovich, Toshkovi, Shishevi, Morfovi, Brakalovi, Fetvadzhievi, Simovi, Karaminkovi, Stranski, Filovi, Batsovi, Bradinovi, Pavlovi, Batsurovi, Komsievi, Komandarevi, Kyoybashievi, Tyulevi, Chokanovi, Fingovi, Marichkovi, Marholevi, Boyadzhievi and so on.

In 1933, the Society bought a four-room apartment in the Trade House in the center of Sofia. Two of the rooms were rented out, and the others were used for an office and a library. The meetings of the board of the Society were held in the office. Until 1944, the money from the various funds, which the Society had at its disposal, actively supported the economic and cultural development of Kalofer.

After the communist coup and the Soviet occupation of Bulgaria, the activity of the Kalofer Society was limited or impossible. In 1958, by decree of the State Council and a resolution of the Council of Ministers, the regional societies were closed as having already played their role. Their property was liquidated, and their activity was terminated. Thus, this and other similar noble cultural and educational initiatives were deprived of the opportunity to develop and prosper in the future.

Therefore, it is important to perpetuate the names of these public figures, who have made their contribution to the nation and the Fatherland. This is a way to honor their memory, to preserve their heritage and to pass on their message to future generations.Гласувай:
4Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: meteff
Категория: История
Прочетен: 3804947
Постинги: 556
Коментари: 1058
Гласове: 19939
Архив
Календар
«  Март, 2024  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031