Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
11.04.2012 09:13 - Мирен протест - гладна стачка от 9.04.2012 г.
Автор: meteff Категория: Политика   
Прочетен: 5198 Коментари: 8 Гласове:
8

Последна промяна: 18.03.2013 21:53

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
ТРЕТИ МИРЕН ПРОТЕСТ - ГЛАДНА СТАЧКА - СРЕЩУ НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ВЛЯЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ НА НЕЗАВИСИМАТА СЪДЕБНА ВЛАСТ


Ние, правоимащите ex-lege по реда на ЗОСОИ акционери на Първо българско за цимент акционерно дружество "Лев" - гр. Плевен (Плевенски цимент АД), основано през 1909 г. и насилствено национализирано от мракобесния тоталитарен комунистически режим през тъжната за България 1947 г., продължаваме най-остро да настояваме, незабавно компетентните правораздавателни органи най-сетне да започнат всеобхватно разследване за изясняване, пресичане нарушенията и ефективно наказване на всички виновни длъжностни лица, които продължават да пречат или затрудняват упражняването от собствениците на правата им, възстановени по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти, по Закона за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за планово изграждане на населените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона за държавните имоти и Закона за собствеността и по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, Закона за приватизация и следприватизационен контрол или чрез влезли в сила съдебни актове по друг закон - съобразно разпоредбите на чл. 283б. (Нов - ДВ, бр. 62 от 1997 г., доп., бр. 92 от 2002 г.) от Наказателния кодекс, според което: Длъжностно лице, което пречи или затруднява упражняването от собствениците на правата им, възстановени по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти, по Закона за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за планово изграждане на населените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона за държавните имоти и Закона за собствеността и по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, Закона за приватизация и следприватизационен контрол или чрез влезли в сила съдебни актове по друг закон, се наказва с лишаване от свобода от две до шест години.   
image
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ДЕЛОВОДНА СПРАВКАimage
данни за документ
Номер на документ: 49 00-103
Дата на завеждане 06.04.2012 12:56:35
Тип: Уведомление
Относно: Мирен протест - гладна стачка от 09.04.2012 г. - безсрочна
Дата на приключване: Документът не е приключен.
последна резолюция:
Резолиращ  Красимир Ник. Димитров
ДАННИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА: meteff@abv.bg СИГНАЛ
ДО      КОМИСИЯТА ПО ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НА КОРУПЦИЯТА (КППК)
 - създадена с Решение № 61 на
Министерски съвет на Република България от 2.02.2006 г.

Сигнал № От дата Статус Входящ номер  ЕГН Жалбоподател Адрес Тел. номер  Е-поща Администрация, срещу която е сигнал Лице, срещу което е сигнал Позиция на лицето, срещу което е сигнал Дата на корупционния акт Вид/тип на корупционния акт Приблизителна стойност на корупционния акт Описание

Действие и бездействие по неизпълнение на влязло в законна сила решение по реда на ЗОСОИ/1997 г. № 161/21.05.2002 г. на Плевенския окръжен съд (влязло в законна сила на 13.06.2002 г.), чрез пречки и затрудняване упражняването от правоимащите собствениците на правата им, възстановени по ЗОСОИ/1997 г. и чрез влезли в сила актове на независимата съдебна власт, представляващи престъпление по смисъла на Наказателен кодекс, а именно като Престъпления по служба:
Чл. 282. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6 , или с пробация. (2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм. и доп., бр. 89 от 1986 г.) Ако от деянието са настъпили значителни вредни последици или е извършено от лице, което заема отговорно служебно положение, наказанието е лишаване от свобода от една до осем години, като съдът може да постанови и лишаване от правото по чл. 37, ал. 1, точка 6 . (3) (Нова - ДВ, бр. 89 от 1986 г.) За особено тежки случаи по предходната алинея наказанието е лишаване от свобода от три до десет години, като съдът постановява и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, точка 6.
Чл. 283б. (Нов - ДВ, бр. 62 от 1997 г., доп., бр. 92 от 2002 г.) Длъжностно лице, което пречи или затруднява упражняването от собствениците на правата им, възстановени по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти, по Закона за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за планово изграждане на населените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона за държавните имоти и Закона за собствеността и по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, Закона за приватизация и следприватизационен контрол или чрез влезли в сила съдебни актове по друг закон, се наказва с лишаване от свобода от две до шест години.
Решението, цитирано по-горе, не е обжалвано и е влязло в сила и е потвърдено с друго решение на Върховния административен съд. Към момента няма висящо производство за отмяна или спиране изпълнението на постановения съдебен акт.
Задълженията за Държавата, в лицето на Областният управител на Област Плевен, респективно на Министъра на Финасите, произтичащи по Закон и обвързващото го решение (цитирано по-горе) за определено обезщетение в общ размер на 362 500 (триста шестдесет и две хиляди и петстотин) лв., са частично погасени по банков път през 2004 г.
До момента, въпреки нашите питания, нямаме официален отговор или отказ от компетентния на осн. чл.2, ал.7 от ЗОСОИ министър, а именно Министърът на финансите, за забавянето на плащането, както и защо няма и не започва проверка за установяване виновните длъжностни лица по случая с неизпълнението на влязлото в законна сила решение на независимата съдебна власт, в разрес с официалната политиката и задължителни резолюции на ЕС,ЕК, ПАСЕ и т.н. обвързващи законово страната ни.
С уважение: Лалю Метев - Представител на собствениците на Първо българско за цимент АД "Лев" - Плевен, основано през 1909 г., национализирано през 1947 г.

Гласувай:
8
01. meteff - Информация за медиите
11.04.2012 11:27
На 10 април 2012 г., между 9 и 11 ч., се проведе разрешен мирен протест пред
сградата на Министерството на финансите. Министър Дянков продължи да бъде
глух и сляп за законните ни искания, като дори не ни уважи с присъствието си.
цитирай
2. meteff - Информация за медиите
11.04.2012 11:38
На 10 април 2012 г., в 14 ч., внесохме Уведомително писмо (Протест) до
Представителството на Европейската комисия в България, с което отново
ги запознаваме с нерешените ни и нарушени права произтичащи от Закона.
цитирай
3. meteff - Информация за медиите
11.04.2012 17:42
На 11 април 2012 г., 15 ч., внесохме Уведомително писмо (Протест) до
Министър-председателя на Република България, с което за пореден път
настояваме за незабавно прилагане правата ни произтичащи от Закона.
цитирай
4. meteff - Информация за медиите
12.04.2012 08:58
Ние акционерите на Първо българско за цимент АД "Лев" - Плевен, напомняме
на органите на държавната власт, че правото на частна собственост е не само
конституционно защитено (чл. 17, ал. 1, 3 и 5 от Конституцията), но е и
гарантирано от международноправните актове за правата на човека, по които
България е страна - Хартата за основните права на Европейския съюз (чл. 17, т. 1)
и Допълнителния протокол към Европейската конвенция за защита правата на
човека и основните свободи (чл. 1 „Защита на собствеността"). Поради, което
открито изразяваме възмущението си от опитите на поредното милиционерско и
неокомунистическо правителство за нова национализация на собствеността ни
или лишаване от правото ни на справедливо обезщетение, а използваните
извънсъдебни способи и репресии считаме за недопустими в рамките на едно
демократично устроено и законодателно организирано европейско общество.
цитирай
5. meteff - Информация за медиите
12.04.2012 17:47
На 12 април 2012 г., 12 ч., осъществихме прием в Приемната на Министерския
съвет, като предоставихме копие от оригиналите на три осъдителни решения
по описите на Плевенски окръжен съд и Върховния административен съд с дати
от 2004 г., в подкрепа на справедливите ни искания за незабавно изпълнение на
влязлото в законна сила Решение № 161/2002 г. на ПлОС, и признаване на права.
цитирай
6. meteff - Информация за медиите
12.04.2012 17:54
На 12 април 2012 г., 14 ч., внесохме в сградата на Съдебната палата в София
- Жалба срещу бездействието на Главния прокурор по гореизложения случай,
както и такава срещу бездействието му по друг подобен случай на неизпълнение
на влязло в законна сила решение на независимата съдебна власт, по смисъла
на ЗОСОИ/1997 г. за реално възстановяване собствеността в/у имот в гр. Банкя.
Като допълнително искане до Върховна касационна прокуратура, настояхме да
бъде наложено на г-н Симеон Дянков ограничение за напускане на страната.
цитирай
7. slavimirgenchev1953 - Още продължава вашата сага!
17.04.2012 10:38
Явно в България законност няма да видим скоро. ((((
цитирай
8. meteff - НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
25.04.2012 15:05
Чл. 283б. (Нов - ДВ, бр. 62 от 1997 г., доп., бр. 92 от 2002 г.) Длъжностно лице,
което пречи или затруднява упражняването от собствениците на правата им,
възстановени по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени
недвижими имоти , по Закона за възстановяване собствеността върху някои
отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за
планово изграждане на населените места, Закона за благоустройство на
населените места, Закона за държавните имоти и Закона за собствеността и по
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за
обезщетяване на собственици на одържавени имоти, Закона за приватизация и
следприватизационен контрол или чрез влезли в сила съдебни актове по друг
закон, се наказва с лишаване от свобода от две до шест години.
цитирай
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: meteff
Категория: История
Прочетен: 3291760
Постинги: 511
Коментари: 1043
Гласове: 19725
Архив
Календар
«  Май, 2021  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31