Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
30.07.2023 20:55 - Дружествата на прадядо Васил Аврамов
Автор: meteff Категория: История   
Прочетен: 4258 Коментари: 0 Гласове:
4

Последна промяна: 24.05 00:45

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
 image

Прадядо ми Васил Николов Аврамов (1864-1946), мастит бивш магистрат и адвокат, е бил директор на БНБ (1920-1935), като началник на ипотечния отдел, член и секретар на Управителния съвет на банката в трудните за Царството следвоенни години през времето на къде донякъде успешните, къде не до там в известна степен, гуверньори: Боян Дамянов, Добри Божилов (бъдещ министър и министър-председател), Илия Караджов, Коста Бояджиев, Асен Иванов, Никола Момчилов и за кратко, но не на последно място, габровецът Марко Рясков; до излизането си в заслужена пенсия.

Така е спазена неписаната традиция калоферци по презумпция да завземат все едни от най-значимите и важни постове в управлението и строителството на държавата (явление нарицаемо от куп за през грош недоволни доброжелатели с определението Калоферизъм, влагайки в това понятие явно целенасочено известен негативен отенък, напълно неоснователно, де!), като преди него управляващ институцията за кратко е бил и Димитър К. Попов (1855-1908), през време на междувластието 1886-1887 г.

Прадядо ми също така е имал участия и в някои от най-успешните български предприятия, като е бил притежател на 3926 акции от Първо българско за цимент А.Д. „Лев“ –
гр. Плевен, основано в 1909 г., 26 акции от Първо българско застрахователно дружество „България“, основано в Русе през 1891 г., 20 акции от Шуменската търговска Банка, основана в 1924 г., 35 акции от Търговско-индустриална Банка, първата такава в Пловдив основана в 1895 г. (Основният капитал на банката е 1 500 000 златни лева, разделени на 15 000 акции по 100 лв.), и 8 акции от Народно осигурително дружество „Балкан“, което е основано в София през 1895 г. Тук е мястото да уточним, че Българската търговска банка (която от своя страна е с 60% германско участие) фактически е притежавала капиталите на двете големи акционерни застрахователни дружества – „България“ и „Балкан“.

През 1906 г. дружество „Балкан“ купува сградата на хотел „Кобург“, изпълнена първоначално по проект дело на арх. Грюнангер, като надстроява и преустройва имота, а в горните етажи разполага своите офиси. Само две години по-късно „Балкан“ се сдобива и със съседното здание на улица „Търговска“ и така успява да „закръгли“ своя имот. Сградата, за жалост, е опожарена при бомбардировките, а по-късно е съборена при построяването на Партийния дом, днес използвана като сграда на Народното събрание – съставяно предимно от малограмотни или бездушни нечестивци!

Васил Аврамов заедно с Борис и Христо Мархолеви (родственици по калоферска линия) и зет си Лалю Метев (габровец) основават цветопроизводствено търговско дружество, което е имало цветарници върху 18 дка в кв. Дървеница и магазин в София на ул. „Раковски“ № 102. В днешно време на това място би трябвало отдавна да се разполага така нареченият проекто-парк 
„Въртопо“, но това така и си остава само илюзорно с пожелателен ефект!

По същество, някъде в края на 1947 г., около година и половина след смъртта на прадядо, всичките тези предприятия, дружества и банки са национализирани или завзети по ЗОЕГПНС от наследниците му в полза на Държавата, включително и 1/3 от домът му в град София на ул. „Отец Паисий“ № 34 притежание в наследствен дял на дъщеря му Дора Метева, където днес гордо и величествено на същото това място се шири необезпокоявано вражеската шпионска централа на „Лукойл“, поддържана във времето от знайни и незнайни властимащи предатели, взятъчници и борци срещу капитализЪма, като другарите Иван Костов, Стефан Софиянски, Бойко Борисов, Йорданка Фандъкова и т.н., станало възможно не и без активното участие на измислената ни и пробита съдебна система и престъпна Областна управа на София-град.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


My great-grandfather Vasil Nikolov Avramov (1864-1946), a former magistrate and lawyer, was the director of the BNB (1920-1935), as the head of the mortgage department, a member and secretary of the Board of Directors of the bank in the difficult post-war years for the Kingdom during the time of the somewhat successful, where not so much to some extent, governors: Boyan Damyanov, Dobri Bozhilov (future minister and prime minister), Iliya Karadzhov, Kosta Boyadzhiev, Asen Ivanov, Nikola Momchilov and for a short time, but not least, Marko Ryaskov from Gabrovo; until his retirement.

Thus, the unwritten tradition of Kaloferts by presumption to take always one of the most significant and important posts in the management and construction of the state (a phenomenon called by a lot of dissatisfied well-wishers with the definition of Kaloferyism, putting in this concept obviously purposefully a certain negative nuance, completely unfounded, huh!), as before him the governing institution for a short time was also Dimitar K. Popov (1855-1908), during the interregnum 1886-1887.

My great-grandfather also had participations in some of the most successful Bulgarian enterprises, as he was the owner of 3926 shares of the First Bulgarian for cement JSC "Lev" - Pleven, founded in 1909, 26 shares of the First Bulgarian Insurance Company "Bulgaria", founded in Ruse in 1891, 20 shares of the Shumen Commercial Bank, founded in 1924, 35 shares of the Commercial-Industrial Bank, the first such in Plovdiv founded in 1895 (The main capital of the bank is 1,500,000 gold leva, divided into 15,000 shares of 100 leva), and 8 shares of the National Insurance Company "Balkan", which was founded in Sofia in 1895. Here is the place to clarify that the Bulgarian Commercial Bank (which in turn has 60% German participation) actually owned the capitals of the two large joint-stock insurance companies - "Bulgaria" and "Balkan".

In 1906, the company "Balkan" bought the building of the hotel "Coburg", originally executed by the project work of the architect Grьnanger, as it built up and rearranged the property, and on the upper floors it had its offices. Only two years later, "Balkan" acquired the neighboring building on "Targovska" street and thus managed to "round" its property. The building, unfortunately, was burned down during the bombings, and later was demolished during the construction of the Party House, today used as a building of the National Assembly - composed mainly of illiterate or soulless sinners!

Vasil Avramov together with Boris and Hristo Marholevi (relatives by Kalofert line) and son-in-law Lalu Metev (Gabrovo) founded a flower production and trading company, which had flower shops on 18 acres in the quarter. Darvenitsa and a shop in Sofia on "Rakovski" № 102. Nowadays, this place should have long been located the so-called project-park "Vartopo", but this still remains only illusory with a desirable effect!

In essence, somewhere at the end of 1947, about a year and a half after the death of my great-grandfather, all these enterprises, companies and banks were nationalized or taken over by ZOEGPNS by his heirs in favor of the State, including 1/3 of his house in Sofia on "Otec Paisiy" № 34 owned in a hereditary share by his daughter Dora Meteva, where today proudly and majestically on the same place spreads undisturbed the enemy spy center of "Lukoil", maintained over time by known and unknown power-holders traitors, bribe-takers and fighters against capitalism, such as comrades Ivan Kostov, Stefan Sofianski, Boyko Borisov, Yordanka Fandakova and so on, made possible not without the active participation of our invented and pierced judicial system and criminal Regional Administration of Sofia-city.Гласувай:
4Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: meteff
Категория: История
Прочетен: 3974116
Постинги: 790
Коментари: 1559
Гласове: 20072
Архив
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031